സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 31 ജൂലൈ - 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (31 ജൂലൈ - 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതരുമായി വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. രാഷ്‌ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശികാർക്ക് വിജയം അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ പ്രണയം അനുഭവപ്പെടില്ല, അയഞ്ഞ സംഭാഷണങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ സമയത്തെ നശിപ്പിക്കും. ധാരണയുടെ അഭാവം മൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കലഹത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള സുസ്ഥിര സന്തോഷത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം നേരിടാം. നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കും, പക്ഷേ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല, കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല.

ഉദ്യോഗം- ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഒരു പ്രമോഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ നേരിടാം. ബിസിനസ്സിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമോ, നഷ്ടമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം, വിജയം കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ആവശ്യമാകും.

ആരോഗ്യം- ദഹന പ്രശ്നങ്ങളും, ചർമ്മ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിചരണം അത്യാവശ്യമാകും. സൂര്യാഘാതം, മുഴകൾ തുടങ്ങിയ ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 108 തവണ “ഓം കേതവേ നമഃ” എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അവർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ട ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം യാത്ര പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. പഠനം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജോലിയും മടുക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദമനുഭവപ്പെടാം. ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടാകാം, മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ-ആത്മീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധം സുഗമമായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ധാരണയുടെ രൂപത്തിൽ പക്വത കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ വരവിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലായേക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണാവുന്ന സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്‌സ് മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായി നിൽക്കാം. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ സഹ സുഹൃത്തുക്കളെക്കാൾ മുന്നേറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ സാധ്യമാകും, ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രമോഷന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ - ഈ ആഴ്ച, - നിങ്ങൾ വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ മുന്നേറുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ചില പൊണ്ണത്തടിയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം. ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ സന്തോഷമാക്കി വെക്കാൻ സഹായിക്കും.

പരിഹാരം-വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ എണ്ണവിളക്ക് കത്തിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും ഈ ആഴ്‌ച അത്ഭുതങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാകും. നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും കഴിയും.

പ്രണയ ബന്ധം- പ്രണയ ബന്ധത്തിൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഐക്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഗ്രാഫിക്സ്, വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. ഇതുകൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ തിരക്കിലാകാം, കൂടാതെ സമയത്തിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സമയം പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 22 തവണ “ദുർഗായ നമഃ" ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വികസിക്കുന്നതിൽ അനുകൂലമായ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകാം. സംഗീതത്തിലും, യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം ഉണ്ടാകും. സ്‌പോർട്‌സിലും താൽപ്പര്യം ഉണ്ടാകും. ഷെയറുകളിലും, ട്രേഡിംഗിലും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയേക്കാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള മനോഹാരിത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ധനകാര്യം, വെബ് ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അതുല്യമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൈവരും, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ആഴ്ച വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, എന്നതിൽ ആശ്വസിക്കാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച യാത്രാ കാര്യങ്ങളിലും, നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നല്ല സമയമാണ്. സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകൾ നിങ്ങൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും, നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ അലട്ടാം, എന്നിരുന്നാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും. നന്നായി നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ച ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് യോഗം കാണുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

പരിഹാരം- ദിവസവും 33 തവണ "ഓം ശുക്രായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും, ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ആവലാതി പെടാം. ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ചെറിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് പോലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല, ഇതിന് കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അത് സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയും. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം തരും. ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിയമം, തത്ത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്ര ഗുണകരമാകില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം. ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പുറത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാനാകും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആരോഗ്യം- അലർജിയും, ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സമയം അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം ഗണേശായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ കുറവാകാം, നിങ്ങൾ വിജയത്തിൽ അൽപ്പം പിന്നിലാകാം. യാത്രാവേളയിൽ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലവിലുള്ള സ്വത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അടുപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം, പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാം.

ആരോഗ്യം- സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും, സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അതിന് കാരണമാകാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 11 തവണ ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും "ഓം ഹനുമതേ നമഃ" ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാം.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ നല്ല ധാരണ വികസിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നായി വർത്തിക്കാൻ കഴിയും. പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും, അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ - ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങ ളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 27 തവണ "ഓം ഭൗമായ നമഃ "എന്ന് ജപിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer