സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 26 ജൂൺ-02 ജൂലൈ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (26 ജൂൺ - 02 ജൂലൈ 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിർഭയരുമായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരി ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയോ, അപമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ പരസ്പരം വഴക്കുകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനാൽ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയോ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സിൽ പ്രവേശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ ഗുണം ഉയരും, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സാഹപ്രവർത്തകർക്കും, മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആയി നിലകൊള്ളാനും കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച നേതാവായി ഉയരും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജനപ്രീതിയും, ബഹുമാനവും ഉയരും.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും, ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില നിങ്ങളെ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനിടയാക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ഏതെങ്കിലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചില അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ആശയക്കുഴപ്പവും മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതക്കുറവും കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാതെ വരും, അതിനാൽ ധ്യാനം ഒരു പരിധി വരെ ഉപകാരപ്പെടും.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ സഹായം തേടുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കുകയും, ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും, വൈകാരിക തലങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറാം.

ഉദ്യോഗം- ഔദ്യോഗിക ചില തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, കൂടാതെ ജോലിസ്ഥലത്ത് മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പിന്തുണ കുറയാം. ഈ ആഴ്ച ശാന്തവും, ക്ഷമയും പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അമിതമായി ചിന്തിക്കുകയും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

പരിഹാരം- ശിവലിംഗത്തിൽ ദിവസവും പാൽ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ധ്യാനം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുകയും നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ശ്രമിക്കുന്ന ആത്മീയ സംതൃപ്തി നേടുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയ ജീവിതം- വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക്, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടന യാത്ര നടത്താൻ കഴിയും. ചില ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന സാഹിത്യത്തിലും, ചരിത്രത്തിലും പിഎച്ച്ഡി നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷം, നിഗൂഢ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ പാഠ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം- അധ്യാപകർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ധർമ്മ ഗുരുക്കൾ, മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവരായ രാശികാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകാനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും, ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ സാത്വിക ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും, യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ചില ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പരിഹാരം- ഗണപതി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും 5 കടലമാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ലഡൂകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയും, കരുതലും ഉണ്ടാകും. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമം തോന്നുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയ ജീവിതം- നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും വികാരങ്ങളും നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അവഗണിക്കുകയോ, അനാദരിക്കുകയോ ചെയ്യാം, ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് തുല്യമായ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്‌ച അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ പഠനരീതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ക്രിയാത്മകമായ ആശയങ്ങളോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. അതിനാൽ, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കാനും, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഉദ്യോഗം- കയറ്റുമതി-ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് ഇത് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവും അനുഭവപ്പെടില്ല. നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അമിതമായ ചിന്തയിലും, വിഷാദത്തിലും നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം- ഗോതമ്പ് ഉരുളകൾ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ സംസാര രീതി മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

പ്രണയ ജീവിതം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷണ സമയമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം അകന്നുപോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികവും, സംഖ്യകളും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെയുള്ള ക്രിയാത്മകമായ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

ഉദ്യോഗം- ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്ലാൻ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അലർജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾ അഭിമുഖീകരിക്കാം

പരിഹാരം- ഗണപതി ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും ദർഭ പുല്ല് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

നിങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും NGO യുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും, സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകും. ലോകത്തെ മികച്ച സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം- നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും, വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും വഷളാക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- സർഗ്ഗാത്മക എഴുത്ത്, കവിത തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും, മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ചയിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നിഗൂഢ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് നല്ല സമയമാണിത്.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കുകയും, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തും, പക്ഷേ അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശുചിത്വം പാലിക്കുക. വളരെ കൊഴുപ്പുള്ളതും, മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം- അമ്പലത്തിൽ കറുത്ത പുതപ്പോ, തുണിയോ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും, ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയത അനുഭവപ്പെടുകയും, ആവശ്യക്കാർക്കായി ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയവും, വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ അഹംഭാവവും, വാദപ്രതിവാദവും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായ ഈഗോ മൂലം പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കുറച്ച് ഉയർച്ച-താഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നു പോകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗത്തിൽ വളർച്ചയും, സ്ഥാനക്കയറ്റവും വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം ഉയരും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതിരോധശേഷിയും, ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ധ്യാനവും നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം- ഭാഗ്യത്തിനായി വൈഡൂര്യ ബ്രേസ്‌ലെറ്റ് ധരിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കാലതാമസം കാരണം ആവേശഭരിതവും, നിരാശാജനകവുമായ സ്വഭാവമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആത്മീയ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും, ധ്യാനിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രണയ ജീവിതം- പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഒരു മിതമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ആശയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാത്ത പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കില്ല. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്കും ഇതേ പെരുമാറ്റം മൂലം ചില ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഗവേഷണ മേഖലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും പിഎച്ച്ഡി നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ പുരാണ പഠനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അസംതൃപ്തരായിരിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും വളർച്ചയും നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം നിലനിർത്താനും നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ വ്യായാമം ശീലിക്കേണ്ടതുമാണ്.

പരിഹാരം- തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, അർപ്പണബോധമുള്ളവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ പെരുമാറാൻ എന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം- നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തിലും, ഈഗോയിലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനും കഴിയും.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾ പോലീസ് സേനയിലോ, പ്രതിരോധ സേനയിലോ ആണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒരു പുതിയ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വ നിലവാരം വിലമതിക്കപ്പെടും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം അനുഭവപ്പെടും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ഹനുമാന് ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ധാന്യപ്പൊടി സമർപ്പിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer