സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 25 ഡിസംബർ - 31 ഡിസംബർ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (25 ഡിസംബർ - 31 ഡിസംബർ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ ധൈര്യശാലികളും നിർഭയരും ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞവരുമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ ആത്മവിശ്വാസം അമിത ആത്മവിശ്വാസമായി മാറാതിരിക്കാൻ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം നിങ്ങൾ വഴക്കുകളിലും തർക്കങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടേക്കാം. ഭാവി.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അവരുടെ സുഹൃദ് വലയത്തിലെ ആരെങ്കിലുമായി പ്രണയബന്ധം ഉണ്ടായേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആക്രമണാത്മകവും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതുമായ പെരുമാറ്റം തർക്കങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും കാരണമായേക്കാമെന്നതിനാൽ റൂട്ട് നമ്പർ 1 വിവാഹിതരായ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ ആഴ്ച ശരിക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അർപ്പണബോധവും ഗൗരവവും ഉള്ളവരായിരിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപാഠികൾ എന്നിവരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: തൊഴിൽപരമായി ഈ ആഴ്ച വളരെ ഫലപ്രദമാണ്; നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും, മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനവും പിന്തുണയും ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് തയ്യാറുള്ളതും ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്, കൂടാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ ആവേശകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ തീയും ഊർജ്ജവും നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമാധാനം നൽകും.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും ദുർഗ്ഗ മാതാവിന് ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആശയക്കുഴപ്പവും മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയില്ലായ്മയും കാരണം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ ധ്യാനിക്കാനും ചിന്തകളുടെ വ്യക്തതയ്ക്കായി ആത്മീയ സഹായം സ്വീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളുടെ റൊമാന്റിക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ആഴ്ച ശരാശരി ആയിരിക്കും; കാരണം വളരെ മോശമായതോ വളരെ നല്ലതോ ആയ ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ നല്ല ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം വൈകാരിക തലങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധകളും അസ്വസ്ഥതകളും അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം: പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു എംഎൻസിയിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ വിദേശ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് വളരെ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല. മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉത്കണ്ഠയും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അതിനാൽ അമിതമായി ചിന്തിക്കരുതെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുതെന്നും ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രതിവിധി- ശിവലിംഗത്തിന് ദിവസവും പാൽ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസം 3, 12, 21, അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വളരെ പ്രചോദനാത്മകവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആകർഷകവുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ധ്യം, നിങ്ങളുടെ രൂപം, നിങ്ങൾ സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾ നല്ലവരായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ലൈംലൈറ്റിലും ആകർഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലും ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ റൊമാന്റിക് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും, പക്ഷേ വളരെയധികം പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകം വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ സ്നേഹവും പിന്തുണയും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഗവേഷണ മേഖലയിൽ, പിഎച്ച്ഡി പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് അവരുടെ ഉപരിപഠനം തുടരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയാണ്.

ഉദ്യോഗം- പ്രൊഫഷണലായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് വളരെ കഠിനാധ്വാനമുള്ള സമയമാണ്, പക്ഷേ അതെ അവരുടെ ഭാഗ്യവും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കും. അവർ ധാരാളം നല്ല അവസരങ്ങൾ അവരുടെ വഴിയിൽ വരും കണ്ടെത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് നേതാക്കളോ ഉപദേഷ്ടാക്കളോ ആയ ആളുകൾ, മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനാൽ സാത്വിക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും യോഗ, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- ഭഗവാൻ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് 5 ബേസൻ ലഡുകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, അല്ലെങ്കിൽ 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ നേട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആ പണം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനും ഇടപഴകുന്നതിനും ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വശവും പാർട്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒന്നിലധികം ഔട്ടിംഗുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്ന തീയതികൾ, ഷോപ്പിംഗുകൾ എന്നിവയും മറ്റും പോകുന്നു, അതിനാൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയും, നിങ്ങൾ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും, ഇത് ഉചിതമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഖേദിക്കാം. അതിനാൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പഠനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം - പ്രൊഫഷണലായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ശരാശരി ആയിരിക്കും. ജോലിയിലുള്ള സ്വദേശികൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഒരു നല്ല ആഴ്ച ഉണ്ടാകും.

ആരോഗ്യം - ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അമിതമായ മദ്യപാനം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം പാർട്ടികളിലും സാമൂഹികവൽക്കരണത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിവിധി- ശനിയാഴ്ച മാ കാളിക്ക് തേങ്ങ സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസവും മൃദുത്വവും വ്യക്തതയും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കും. അത് നിമിത്തം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതെ, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം അമിത ആത്മവിശ്വാസമായി മാറുന്നില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂർച്ചയേറിയതും പരുഷവും ആകുന്നില്ലെന്നും പരിശോധിക്കുക.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മതപരമായ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അടുത്തുള്ള തീർത്ഥാടനം സന്ദർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഹോറ അല്ലെങ്കിൽ സത്യ നാരായൺ കഥ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനോ കഴിയും, ഇത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ അവരുടെ പഠനത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും മറികടക്കാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ ആഴ്ചാവസാനത്തോടെ അവരുടെ സ്ഥിരതയും പരിശ്രമവും കൊണ്ട് അവർ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കും.

ഉദ്യോഗം- പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത്, ഈ ആഴ്ച കരിയർ പ്രൊഫഷണലിന് നിശ്ചലമായി തുടരും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മാറ്റത്തിനോ സ്വിച്ചിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്ലാൻ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷനുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ചർമ്മം, അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതിനാൽ നല്ല ശുചിത്വം പാലിക്കാനും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാനും ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളുടെ കടിയിൽ നിന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

പ്രതിവിധി- ബുധനാഴ്ച പശുക്കൾക്ക് പച്ചത്തീറ്റ നൽകുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും; സ്വയം പരിപാലിക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ രൂപം, മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുക, ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി വികാരാധീനരായി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം പരിപാലിക്കുന്നത് തുല്യ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും, കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ പണം, സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ എന്നിവയാണ്, ഇത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഒരു മാന്യമായ കർമ്മമാണ്, പക്ഷേ ഈ പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി അവഗണിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷത്തിന് ഒരു കാരണമായി മാറിയേക്കാം. അതിനാൽ സാഹചര്യം സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഡിസൈനിംഗ്, അഭിനയം, ആലാപനം അല്ലെങ്കിൽ കവിത തുടങ്ങിയ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മേഖലയിലുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ഈ ആഴ്ചയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഗവേഷണത്തിനും നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മറ്റുള്ളവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം- പ്രൊഫഷണലായി, ഈ ആഴ്ച എൻജിഒകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനയ്ക്കോ ദരിദ്രർക്കായി ധനസമാഹരണം നടത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫൈലിനോ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശീയർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കാനും ശുചിത്വം പാലിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം സ്വയം അവഗണിക്കരുത്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പ്രതിവിധി- അന്ധവിദ്യാലയത്തിൽ ചില സംഭാവനകൾ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കാലഘട്ടം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജവും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പുരാണ ലോകത്തിലേക്ക് ചായ് വ് കാണിക്കും, അത് സമാധാനത്തിന്റെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും ഒരു ബോധം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും.

പ്രണയബന്ധം- പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ആഴ്ച സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ അഭിനിവേശം പുലർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളെ, അഭിനിവേശത്തെ പൊസസ്സീവ് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു രേഖയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെയും ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് പൊസസ്സീവ് ആകാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

വിദ്യാഭ്യാസം- കായിക മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആയോധനകലകൾ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നല്ല ആഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും. പോലീസ് സേനയ്ക്കോ സൈന്യത്തിനോ വേണ്ടി മത്സരപരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ വശത്തെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കായി മനോഹരമായ ഒരു തുക കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു സ്രോതസ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ, അവസരങ്ങൾ തേടാനുള്ള സമയമാണിത്; നിനക്ക് തീർച്ചയായും ഒരെണ്ണം കിട്ടും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും ശാരീരിക ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും വ്യായാമം ചെയ്യാനും അത് നിലനിർത്താൻ ധ്യാനിക്കാനും നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രതിവിധി- ഒരു പണ്ഡിതനായ ജ്യോത്സ്യനുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം ഭാഗ്യത്തിനായി പൂച്ചയുടെ കണ്ണിന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ധരിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ സ്വയം അൽപ്പം മടിയനായി കാണും. ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വേഗത കുറയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതല്ലാത്ത ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം വൈകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. അതിനാൽ അലസത മാറ്റിവച്ച് പൂർണ്ണ ഊർജ്ജത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ആഴ്ച സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ എടുക്കും, അതിനാൽ ഈ സമയം ആസ്വദിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സാങ്കേതിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നല്ല ആഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം - ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ അസംതൃപ്തരാകും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തിയും വളർച്ചയും നൽകുന്ന പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രേരണയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശാബോധവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ചാർട്ടിൽ തീവ്രമായി ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ സജീവതയിൽ നിങ്ങൾ അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തും.

പ്രതിവിധി- തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഊർജ്ജവും ശക്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യസൈന്യത്തെപ്പോലെ അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങൾ മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളോട് ബോധവാനായിരിക്കുക, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആക്രമണോത്സുകത കാരണം നിങ്ങൾ മനഃപൂർവം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹം നിർദ്ദേശിക്കാനും വിവാഹ തീയതി അന്തിമമാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബന്ധം അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും വളരെ ഉയർന്ന സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ മുഴുകുകയും അവർ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് അവരുടെ പഠന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും. അധ്യാപകരിൽ നിന്നും മെന്റർമാരിൽ നിന്നും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവ് അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ്, പിഎച്ച്ഡി തുടങ്ങിയ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായ കഠിനാധ്വാനം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ കഴിവുകളെ മിനുസപ്പെടുത്തും. നേട്ടങ്ങളിലെ കാലതാമസം കാരണം അക്ഷമരാകരുതെന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലും സ്ഥിരതയിലും ആയിരിക്കും; ഒരു നീണ്ട ഓട്ടത്തിന് നല്ലതാണ്.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞതും വളരെ ഉത്സാഹഭരിതരുമായിരിക്കാം; എന്നിരുന്നാലും, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നില കാരണം, നിങ്ങൾ രക്ത സമ്മർദ്ദത്തിനും മൈഗ്രേൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കുകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തെരുവിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.

പ്രതിവിധി- ഹനുമാനെ ആരാധിക്കുകയും ബൂണ്ടി പ്രസാദം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer