സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 2022 നവംബർ 20 മുതൽ നവംബർ 26, 2022 വരെ

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (20 - 26 നവംബർ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും പണവും നിങ്ങളുടെ വീടും ഗാർഹിക ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഒരു പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാനോ നിങ്ങളുടെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയാനോ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാർട്ടിയും ആസൂത്രണം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരാം. ചുരുക്കത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പണവും ഊർജവും നിങ്ങളുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിക്ഷേപിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ, പ്രണയം, വിവാഹം എന്നിവയുമായിബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും ദാമ്പത്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവസാനിച്ചേക്കാം. അവർ പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വിവാഹമോചനം അന്തിമമാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെന്നേക്കുമായി വേർപിരിയാം. പ്രണയിതാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ കണ്ടേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയും പെരുമാറ്റവും നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഗവേഷണ മേഖലയിലോ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രത്തിലോ പിഎച്ച്ഡി പഠിക്കുന്നവരിലോ ഉള്ള റൂട്ട് നമ്പർ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിന് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. എന്നാൽ പൊതുവേ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം: ഉദ്യോഗ രംഗത്ത്, ഈ ആഴ്ച റൂട്ട് നമ്പർ 1 സ്വദേശികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം അവർ അവരുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ചായ്‌വുള്ളവരായിരിക്കും, എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കില്ല. രണ്ടും വളരെ സുഗമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലോ പ്രോപ്പർട്ടി ഡീലിംഗ് ബിസിനസ്സിലോ ഉള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല സമയം ഉണ്ടാകും, നല്ല ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതവും വ്യക്തിജീവിതവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ, ബിപി എന്നിവയുടെ അളവ് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം അവ അസ്വസ്ഥമാകാം.

പ്രതിവിധി: ദുർഗ്ഗാ മായെ ആരാധിക്കുകയും അഞ്ച് ചുവന്ന പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2,11,20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും, കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് ആളുകൾക്കിടയിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ ആത്മാവിനെ ഉയർന്ന നിലയിലാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സന്തോഷം നിലനിർത്താനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും വിവാഹ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഒരുമിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും പരസ്പരം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ നേരിടും, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ സഹായിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ക്രിയേറ്റീവ് ഫീൽഡിലോ സ്റ്റേജ് പെർഫോമറിലോ ഉള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല സമയമായിരിക്കും. അവർക്ക് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അതിനാൽ, റൂട്ട് നമ്പർ 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ഈ അനുകൂല ആഴ്ച പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പണമായ രീതിയിൽ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റോ പ്രമോഷനോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. റൂട്ട് നമ്പർ 2 സ്വദേശികൾ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ, നഴ്‌സിംഗ്, ഡയറ്റീഷ്യൻ, ന്യൂട്രീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള, മറ്റുള്ളവരെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾ, ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വൈകാരികമായും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ നില വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി: മുത്തുകളുടെ ഒരു ചരട് ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു വെള്ള തൂവാലയെങ്കിലും കൈയിൽ കരുതുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12,21 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, കുടുംബാന്തരീക്ഷം സുഖകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മനസ്സമാധാനം ആസ്വദിക്കുകയും പരമോന്നത ശക്തിയിലേക്കുള്ള ചായ്‌വ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ, പ്രണയത്തിന്റെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച സന്തോഷകരമാണ്. ബന്ധത്തിൽ പുതുതായി വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ബന്ധത്തിൽ പൊസസീവ് ആയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് അൽപ്പം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. വിവാഹിതർക്ക് എല്ലാം ശുഭമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരു ചെറിയ മതപരമായ യാത്ര പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതെ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധയും മിഥ്യാധാരണകളും ഉണ്ടാകും, അത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഉപരിപ്ലവമായ കാര്യങ്ങളിലും സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുതെന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി വേദനിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെട്ടെന്നുള്ളതും അസുഖകരമായതുമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലയാണ് റൂട്ട് നമ്പർ 3 സ്വദേശികളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതം. അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികളേ, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും അശ്രദ്ധമായി ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാതിരിക്കാനും നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും; പ്രശ്നകരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, കാരണം കൊഴുപ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

പ്രതിവിധി: ശിവനെ ആരാധിക്കുകയും തിങ്കളാഴ്ച ശിവലിംഗത്തിൽ പാൽ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ, നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഗാർഹിക ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രകൃതത്തിൽ അൽപ്പം ആക്രമണകാരിയായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ ആക്രമണവും ഊർജ്ജവും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും. അതിനാൽ അത് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ മിശ്രിതമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും ഗാർഹിക ജീവിതത്തിലും സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം രണ്ടും പ്രധാനമാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രണയ കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്, ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിത പങ്കാളിയാകാം. അതിനാൽ റൂട്ട് നമ്പർ 4 നേറ്റീവ് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും സംയുക്ത സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച അതിന് അനുകൂലമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനോ സർക്കാർ ജോലികളിലോ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലോ ഉള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും. കോഴ്‌സിന് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് നല്ല ആഴ്ചയാണ്. പഠന പ്രക്രിയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പെട്ടെന്ന് അവസരം ലഭിക്കും. എം എൻ സി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചില ദഹനപ്രശ്നങ്ങളോ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; അതിനാൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും മുലയൂട്ടുന്നവരുമായ അമ്മമാർ, നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമൂലം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി കഷ്ടപ്പെടാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കാലുകൾ മസാജ് ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

പ്രിയ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികളേ, പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ലിക്വിഡ് പണം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അതേ സമയം പണം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും, നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

പ്രണയബന്ധം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ വൈകാരിക ബന്ധവും അനുയോജ്യതയും അനുഭവപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രണയബന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കെട്ടഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസം-ഈ ആഴ്ച, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ ധാരാളം തടസ്സങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ റൂട്ട് നമ്പർ 5 വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ പിന്നിലാകുകയും ഭാവിയിൽ പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദത്തെ നേരിടാൻ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയും ചെയ്യും.

ഉദ്യോഗം -ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ ബിസിനസിന് ഒരു നല്ല ആഴ്ച ഉണ്ടാകും, അവരുടെ പങ്കാളിത്തം പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അവർ ഒരുമിച്ച് ബിസിനസ്സ് വളരുകയും ചെയ്യും. ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും ധനകാര്യ മേഖലയിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ച കൂടിയാണ്.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്, പ്രധാനമായ ഒന്നും നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നില്ല. ഉത്സാഹത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒരു നല്ല തലം നിങ്ങളെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തും.

പ്രതിവിധി-ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെളുത്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ നൽകുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നി ആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, ആഴ്ച കടന്നുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകാനും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം വൈകാരികമായി സ്വയം സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല ആഴ്ചയാണിത്.

പ്രണയബന്ധം - ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച, വിവാഹ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും പരിശ്രമവും വളരെയധികം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവർ വൈകാരികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേക്കാം, അത് ആരുടെയെങ്കിലും ദുഷിച്ച കണ്ണ് കാരണമാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടാം. അതൊഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രതിവിധികൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തരം മാറ്റം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പഠന മേഖലയോ ട്യൂഷനോ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കർശനമായ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ വൈകാരികമായി വിഷമിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഉദ്യോഗം - ആഢംബര വസ്തുക്കൾ, സൗന്ദര്യവർദ്ധക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഇനങ്ങളുമായോ മാതൃ പരിചരണവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നല്ല ലാഭം നേടും. നിങ്ങൾ എൻജിഒകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ലൈംലൈറ്റിൽ ആയിരിക്കും, കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സംഭാവന പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയല്ല, നിങ്ങളുടെ അജ്ഞത പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.

പ്രതിവിധി- നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വീടിനുള്ളിൽ ഒരു കർപ്പൂരം നിർവീര്യമാക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, അല്ലെങ്കിൽ 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും എതിരാളിയോട് പോരാടാനും തയ്യാറാകും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തെ ശാന്തമായി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം അമിതമായ ആക്രമണവും ആധിപത്യവും നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും സമയവും പാഴാക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പോകുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയബന്ധം- പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികളെ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ സന്തുഷ്ടമായി നിലനിർത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ശരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അമിത ഉടമസ്ഥ സ്വഭാവവും ആക്രമണോത്സുകതയും അതിൽ ഒരു തടസ്സമാകാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ഒരു വഴക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ കലാശിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം താഴ്ത്തി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമൊത്തുള്ള സ് നേഹപൂർവകമായ സമയം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പഠന ആസൂത്രകനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. റൂട്ട് നമ്പർ 7 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരുടെയും മെന്റർമാരുടെയും പിന്തുണയും ലഭിക്കും. ബി.എഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു.ജി.സി നെറ്റ് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തയ്യാറെടുപ്പിന് അനുകൂലമായ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം - ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ശരിക്കും അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും മുതിർന്ന അധികാരികളും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിലോ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി ബിസിനസിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള വിദേശ ഭൂമി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യപരമായി, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ഇത് അനുകൂല കാലയളവാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ ഊർജ്ജസ്വലനും ശക്തി നിറഞ്ഞവനുമായിരിക്കും.

പ്രതിവിധി- ദിവസവും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ചന്ദ്രവെളിച്ചത്തിൽ ധ്യാനിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ട്രാക്കിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പതുക്കെയും സ്ഥിരമായും നിങ്ങളുടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി സമാഹാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ ബോധവും സ്ഥിരതയും പുലർത്താൻ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രണയബന്ധം-റിലേഷൻഷിപ്പ്-വൈസ്, ഇത് സ്നേഹത്തിനും പ്രണയത്തിനും വളരെ നല്ല ആഴ്ചയായിരിക്കും, ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാനും. പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരും വിവാഹിതരുമായ ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളികളുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- എഞ്ചിനീയറിംഗ് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമി സെലക്ഷനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ ഇത് ഒരു നല്ല ആഴ്ചയാണ്.

ഉദ്യോഗം - പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജോലി സമാഹാരത്തിലെ കാലതാമസം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിരാശയും നിരാശയും ഉണ്ടായേക്കാം. തങ്ങളുടെ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ പദ്ധതി കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആരോഗ്യം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ചില ഭക്ഷ്യവിഷബാധയോ അലർജി പ്രശ്നങ്ങളോ കാരണം ഒരുതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഹോർമോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവവിരാമം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രതിവിധി- വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ കാൽ തൊട്ട് അവളുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, വികാരങ്ങളിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വൈകാരികത തോന്നുകയും അമിതമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രായോഗികമായിരിക്കാം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രണയബന്ധം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികളേ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ സഹായം തേടുകയും നിങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുക, കാരണം ഇത് അവരുമായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഒഴിവാക്കുകയും ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പരുക്കൻ കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നതിനാൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല സമ്മർദ്ദത്തിലേക്കും ഉത്കണ്ഠയിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം സംശയങ്ങളുമായി അവർ ഉണരുകയും ചെയ്യും. അധ്യാപകരുടെയും മെന്റർമാരുടെയും പിന്തുണയുടെ അഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ഉദ്യോഗം - ഉദ്യോഗ രംഗത്ത്, കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്കായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല ജോലി ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അപകീർത്തികരമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം- ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച വൈകാരിക തലത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ഊർജ്ജ നഷ്ടം അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെളുത്ത പൂക്കൾ വളർത്തുകയും അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer