സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 15 - 21 മെയ് 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (20 - 26 മാർച്ച് 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറയാം, എന്നതിനാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയം ധ്യാനം പാലിക്കുക..

പ്രണയ ജീവിതം-

ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആയിരിക്കും ഇത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കം ഉണ്ടായാൽ അത് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനേജ്‌മെന്റ് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക്, പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരാം.

ഉദ്യോഗം-

നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ അംഗീകാരം എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ, നിങ്ങൾ ഈ സമയം കുറച്ച് അസ്വസ്ഥമാകാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ, ഈ സമയം ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനായി നിങ്ങൾ ശരിയായി കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ആരോഗ്യം-

ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം- രാവിലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം സൂര്യദേവനെ പൂജിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നല്ല ഫലങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, ഇത് പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനും ഉചിതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. മുതിർന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം-

ഈ ആഴ്ച ബന്ധങ്ങളിൽ സെൻസിറ്റീവ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശാന്തത ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-

നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിയമം, മാനേജ്‌മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പോലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ യുക്തി പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം-

ജോലിയിൽ, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ വികസനത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാം.

ആരോഗ്യം-

ഈ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 21 തവണ 'ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ’ ജപിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വികസനത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത പടിയായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ദീർഘദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം-

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഇത് പരസ്പര ധാരണ മൂലമാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയും.നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വളരുകയും ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ നേടുകയും ചെയ്യും. അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഫിനാൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ വിജയിക്കും.

ഉദ്യോഗം-

ജോലി നന്നായി ചെയ്യാൻ നല്ല സമയമായിരിക്കും. സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾക്കിടയിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രശംസിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെക്കാൾ വിജയിക്കാനും കഴിയും.

ആരോഗ്യം-

ഈ സമയം ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴികെ, നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരും.

പരിഹാരം- വ്യാഴാഴ്ച ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ എണ്ണവിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ സമയം മികച്ചതായിരിക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂര വിദേശ യാത്രകൾ നടത്താം.

പ്രണയ ജീവിതം-

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല പ്രണയം ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോസിറ്റീവ് വൈബുകൾ മൂലമാകാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും ഇടയിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-

ഈ സമയം, നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിയും. പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃക ആയിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം-

നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രമോഷനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സ് കരാറുകൾ ലഭിക്കും.

ആരോഗ്യം-

ആരോഗ്യപരമായി ഈ സമയം നല്ലതാണ്, നിങ്ങളിൽ നല്ല ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 40 തവണ 'ഓം ദുർഗായ നമഃ' ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വികസനത്തിനായുള്ള ചുവടുകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

പ്രണയ ജീവിതം-

ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദ്യകരമായ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-

നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി തിളങ്ങാനും പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്താനും കഴിയും.മെച്ചപ്പെടുത്താനും നന്നായി ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വർത്തിക്കും.

ഉദ്യോഗം-

ജോലിയിൽ നന്നായി വർത്തിക്കുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർച്ച ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം നേടാൻ കഴിയും.

ആരോഗ്യം-

ഈ സമയം നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരും. നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും.

പരിഹാരം- ബുധനാഴ്ചകളിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ട്ബുക്കുകൾ നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലും നല്ല പ്രൊഫഷണലിസം കാഴ്ചവെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ സമയം കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകത ഉണ്ടാകും, അത് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സ്വയം പ്രമോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രണയ ജീവിതം-

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സംതൃപ്തിയും കൂടുതൽ സ്നേഹവും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രതിബദ്ധത കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം-

നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ നന്നായി ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും.

ഉദ്യോഗം-

ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്ക്, പ്രമോഷന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നൽകും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം-

നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കൂടാതെ നിങ്ങളിൽ നല്ല ചടുലത ഉണ്ടായിരിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 42 തവണ 'ഓം ശുക്രായ നമഃ' ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുയോജ്യമല്ല. കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം-

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇത് ഈ സമയം ബുദ്ധിപരമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-

നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാനും മറ്റും പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. പരമാവധി വിജയം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ അത്തരം കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ നിയമം, ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം-

നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ തെറ്റുകൾക്കും വീഴ്ചകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുകയും വേണം. ബിസിനസ്സിൽ, നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ആരോഗ്യം-

ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ധ്യാനവും ഈ സമയം നല്ല ഫലം ചെയ്യും.

പരിഹാരം- ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസം പ്രധാനം ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

പ്രണയ ജീവിതം-

നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിങ്ങൾ പങ്കുവക്കുകയും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് കറങ്ങാൻ പോകുകയും ചെയ്യും, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങൾ നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസം-

പഠനത്തിന് നിങ്ങൾ നല്ല സ്‌ഥാനം നൽകേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയും.

ഉദ്യോഗം-

നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ അർപ്പണബോധം കാരണം, നിങ്ങളുടെ മികച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേടിത്തരും. നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ, സ്ഥിരത നൽകുന്ന പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം-

നിങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ തുടരാൻ കഴിയും.

പരിഹാരം- ദിവസവും ഹനുമാൻ ചാലിസ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ സമയം നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയും, ക്ഷമയോടെയും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഈ സമയം കുറവായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങൾ സ്വയം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ജീവിതം-

ഈ സമയം തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈഗോ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം-

പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിലി പേടികൾ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും നന്നായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഉദ്യോഗം-

ഈ സമയം, കഠിനമായ ജോലി കാരണം കാരണം ചില പിശകുകൾ ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി നന്നായി ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ, ചില നഷ്ടം സംഭവിക്കാം.

ആരോഗ്യം-

ഈ സമയം ചില മനഃസമ്മര്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന അനുഭവപ്പെടാം. ധ്യാനം ഈ സമയം പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 27 തവണ 'ഓം ഭൗമായ നമഃ' ജപിക്കുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer