സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 14 ഓഗസ്റ്റ് - 20 ഓഗസ്റ്റ് 2022

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (14 ഓഗസ്റ്റ് - 20 ഓഗസ്റ്റ് 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ രാശിക്കാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കുന്നവരുമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്രകൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള യാത്രകൾ ഈ ആഴ്ച ഈ സാധ്യമാണ്, അത് പ്രതിഫലദായകമായി മാറും.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നല്ല അടുപ്പവും, നല്ല ആശയവിനിമയവും മൂലം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി കാഷ്വൽ ഔട്ടിങ്ങുകൾ പോകാം, അത് ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഒന്നായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും, നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നല്ല നടപടികൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. മാനേജ്‌മെന്റ്, ഫിസിക്‌സ് എന്നിവ പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും, സർക്കാർ ജോലിക്കാർക്ക്, ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയം സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, ഔട്ട്‌സോഴ്‌സ് ഇടപാടുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കും. പതിവ് വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആരോഗത്തോടെ നിലനിർത്തും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 19 തവണ "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം നേരിടേണ്ടി വരാം, ഇത് കൂടുതൽ വികസനത്തിന് തടസ്സമാകും. ഈ ആഴ്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കാരണം അവർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അനാവശ്യ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ രസതന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നിയമം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ജോലിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് ജോലിയിൽ സ്വയം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമായി വർത്തിക്കാം. ചില തെറ്റുകൾ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം. അതിനാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരാം.

ആരോഗ്യം- ചുമ പോലുള്ള ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം- തിങ്കളാഴ്‌ചകളിൽ ചന്ദ്രന് ഹോമം നടത്തുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും, ആത്മസംതൃപ്തിയും തോന്നിക്കും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി വർത്തിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയാണ് സ്വയം പ്രചോദനം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമനസ്കത ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോട് കൂടുതൽ പ്രണയ വികാരങ്ങൾ കാണിക്കാനും, പരസ്പര ധാരണ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ കൈമാറും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഗുണനിലവാരം നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സാധ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾ കാര്യക്ഷമതയോടെ കഴിവുകൾ നൽകും. ബിസിനസ്സിൽ, ഉയർന്ന ലാഭം ഉറപ്പാക്കുന്ന മറ്റൊരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ച ശാരീരിക ക്ഷമത മികച്ചതായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉത്സാഹത്തിനും, കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തിനും ഇടയാക്കും. ഈ ഉത്സാഹം കാരണം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 21 തവണ "ഓം ഗുരവേ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അരക്ഷിത വികാരങ്ങൾ മൂലം ഫലപ്രദമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റില്ല. കൂടാതെ, ഈ ആഴ്ചയിൽ, സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് രാശിക്കാർ അവരുടെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരാം.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനത്തിൽ ഏകാഗ്രത കുറയാം, അതിനാൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനായി പുതിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ നിങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കാം, അതുവഴി ഈ പ്രോജക്ടുകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരാം.

ഉദ്യോഗം- നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലി അസൈൻമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി തോന്നില്ല. അത് നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്താം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

ആരോഗ്യം- ഈ സമയം ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും തോളുകളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 22 തവണ “ഓം ദുർഗായ നമഃ" ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പുറം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഓരോ ചുവടുകൾക്കും യുക്തി കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം കൈമാറുകയും, ഒരു നല്ല മാതൃക വെക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ സ്‌നേഹപരമായ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഇരുവരും പരസ്പരാടിസ്ഥാനത്തിൽ സന്തോഷം കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം- നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും. മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യുക്തി കണ്ടെത്താനാകും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും നല്ല രീതിയിൽ ജോലി തുടരാനും കഴിയും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലിസം വികസിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലം കൈവരിക്കും.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും, നർമ്മബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇത് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ കഴിവ് കണ്ടെത്താനാകും. ഇതോടെ, അവർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ ബുദ്ധി അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രതിഫലം കൈവരിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം പങ്കുവെയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്തയുടെ നിലവാരം ഉയർന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയ്‌ക്ക് പോകാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും, മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാം.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം തരും. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും, ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം- നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം ശേഷിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മൂലമാകും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യം ആസ്വദിക്കും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 33 തവണ "ഓം ശുക്രായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള അനാവശ്യ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്താം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം- പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ആരോഗ്യം- വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരിഹാരം- ദിവസവും 41 തവണ "ഓം ഗണേശായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖകരമല്ല, മികച്ചതും പ്രയോജനകരവുമായ ഫലങ്ങൾക്കായി അവർ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുകയും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ദൈവികത വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി യാത്രകളും ചെയ്യാം.

പ്രണയ ബന്ധം- ഈ ആഴ്ച കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളും ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലാതാകാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്‌ച ഏകാഗ്രത പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകൾക്ക് വേദനയും, സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം,യോഗ എന്നിവ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം- ദിവസവും 44 തവണ "ഓം മണ്ഡായ നമഃ" എന്ന് ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സുഗമമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരാം.

പ്രണയ ബന്ധം- നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് സൗഹാർദ്ദപരവും, യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധം അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും.

ഉദ്യോഗം- ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം.

ആരോഗ്യം- ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണം നല്ല ശാരീരിക ക്ഷമത കൈവരും.

പരിഹാരം- ദിവസവും 27 തവണ "ഓം ഭൗമയ നമഃ” എന്ന് ജപിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer