സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 13- 19 മാർച്ച്, 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (13- 19 മാർച്ച്, 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 1

(ഏത് മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളിലും, വിനോദങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഈ ആഴ്ച ബിസിനസ്സിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായോ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചർച്ചകളോ തർക്കങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അശ്രദ്ധമായി തെറ്റുകൾ വരുത്തും. നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പൂർണ അർപ്പണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. പ്രണയബന്ധം സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് സന്തോഷകരമായ സമയം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ബന്ധം പങ്കിടും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം, ചുമ, പനി എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം : ദിവസവും രാവിലെ 108 തവണ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2

(ഏത് മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതമായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് മത്സരങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കില്ല. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ ഓഫീസിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ആഴ്‌ച സ്ഥലമാറ്റത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ അനുകൂല സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കും, അത് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും കൂടുതൽ മികച്ച സമ്പാദിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ അവർക്ക് ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും, ഏകാഗ്രതയുടെയും അഭാവത്തിനും കാരണമായേക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് ഈ ആഴ്ച സന്തോഷകരമായ സമയമായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സുഖകരമായിരിക്കും.

പരിഹാരം : തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പാർവതി ദേവിയെ ഒരുക്കാനായുള്ള സാധനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3, 12, 21, 30 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)
ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലവും മികച്ച അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഔദ്യോഗികമായി രംഗത്ത്, കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ആഴ്ച ചില നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ചഅനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ചില ഒത്തുചേരലുകൾ നടക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയോട് കൂടുതലായി സംസാരിക്കാനായി സമയം ലഭിക്കില്ല. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് നല്ലൊരു ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല.

പരിഹാരം : വ്യാഴാഴ്ച വാഴയെ പൂജിക്കുകയും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 4

(നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഏത് മാസത്തിലും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിലാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം ആഗ്രഹിച്ച ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഇതിനകം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് കമ്പനിയിൽ അവരുടെ സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കാം. ജോലി മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ചില അപ്രതീക്ഷിത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച തുക സമ്പാദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകളും അസൈൻമെന്റുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രണയബന്ധത്തിൽ സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല, നിങ്ങളും പങ്കാളിയും തമ്മിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചില തർക്കങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള സ്നേഹവും, ധാരണയും ഉയരും.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്ച കാളിദേവിയെ പൂജിക്കുകയും ദേവിക്ക് മധുരം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിൽ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും, ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും അത്ര സുഖകരമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ജോലിയിൽ അധിക പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും. ഈ ആഴ്ച നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നേടുന്നതിനും മികച്ച സാമ്പത്തികം സമ്പാദിക്കുന്നതിനുമുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ഈ ആഴ്ച മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും ജോലി സുഗമമായിരിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ഈ സമയം നീങ്ങി തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യത്യസ്ത സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ തെറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. പ്രണയബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച സുഖപ്രദമായിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.

പരിഹാരം : ബുധനാഴ്ച പശുവിന് പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ചതായിരിക്കും. ജോലിക്കാരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും സഹായവും ലഭിക്കും. ഇത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരാം, അത് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിന് സഹായകമാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും ആയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ശരാശരി ആഴ്ച ആയിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച സുഖപ്രദമായ ആഴ്ച സമയം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഈ ആഴ്ച സുഖകരമായിരിക്കും.

പരിഹാരം : സരസ്വതി ദേവിയെ പൂജിക്കുകയും ദേവിക്ക് വെളുത്ത പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16, 25 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ തിരക്കിലാകാം, നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാനായി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലി സമ്മർദം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് അമിതഭാരം അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾ കൃത്യസമയത്ത് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ സഹായം ലഭിക്കില്ല. ജോലിയിൽ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സമയം നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർക്ക് മികച്ച ആഴ്‌ച ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ പഠിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് പങ്കാളിയുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ ആഴ്ച കടുത്ത തലവേദന എന്നിവ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം : എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരവും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് പാലും, ബ്രെഡും നൽകുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 8

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17, 26 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൽപ്പം ആശയക്കുഴപ്പവും, വെല്ലുവിളിയും അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും, ചില മികച്ച അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വിലയിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരും. കാ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് വിശ്രമിക്കുന്ന ആഴ്ചയായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് പുതിയ വിപണികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള നല്ല സമയവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ആഴ്ചയുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടുകൾക്കും അസൈൻമെന്റുകൾക്കുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ ചില സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശികാർക്ക് അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ അടുപ്പം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഹാരം : ശനിയാഴ്ച ശനിദേവന്റെ മുന്നിൽ കടുകെണ്ണ വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും, വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിലയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. അതിനാൽ ശരിയായ ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ജോലിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വളരെയധികം സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കില്ല. തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ എതിരാളികൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച ആഴ്‌ച ആയിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ ആഴ്ചയായിരിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയുടെ പ്രതിബദ്ധത കാരണം പങ്കാളിയുമായിസമയം ചെലവഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഉയർന്ന സമ്മർദ്ധം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിനാൽ ധ്യാനം, ചില വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവ ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.

പരിഹാരം : ചൊവ്വാഴ്ച അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാൻ ഹനുമാനെ പൂജിക്കുകയും സിന്ദൂരം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer