സംഖ്യാശാസ്ത്രം പ്രതിവാര ജാതകം 11 ഡിസംബർ - 17 ഡിസംബർ 2022

ഡിസംബർ 11 മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെ നടക്കുന്ന 2022-ലെ സംഖ്യാശാസ്ത്ര പ്രതിവാര ജാതകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ (മൂലങ്ക്) കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ഓരോ മൂല സംഖ്യയുടെയും പ്രതിവാര ജാതകവും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ഇനി നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ (മൂലങ്ക്) എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് നോക്കാം?

Numerology

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (11 ഡിസംബർ - 17 ഡിസംബർ 2022) സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1,10,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ ഭാഗ്യ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് ആകർഷണീയമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കും. ഈ നാട്ടുകാരുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ പദ്ധതികളും അവസരങ്ങളും സാധ്യമാണ്. തീരുമാനമെടുക്കൽ സുഗമമായിരിക്കും, അതിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഈ മാസം ഈ സ്വദേശികൾക്ക് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ സാധ്യമാകും, ഇതുമൂലം അവർക്ക് ജോലികൾ സുഗമമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ നമ്പറിലുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്തരം യാത്രകൾ ഫലപ്രദമാകും, നാട്ടുകാർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. റൂട്ട് നമ്പർ 1 ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനാകും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരവും ആത്മാർത്ഥവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക്, പ്രണയ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് കാരണം പ്രണയികൾക്കിടയിൽ ശക്തമായ ധാരണ വികസിക്കും. കാഷ്വൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔട്ടിംഗുകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് മൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുവഴി ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്വയം ഉയർന്ന നിലവാരം സ്ഥാപിക്കുകയും അവ നേടുകയും ചെയ്യും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനും സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കാനും കഴിയും. ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് സൗഹാർദ്ദപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരെക്കാൾ മുന്നിൽ മത്സരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായേക്കാം. ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലാഭവിഹിതത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും എതിരാളികളെക്കാൾ വിജയിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളും പങ്കാളിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായ നിരവധി വാതിലുകൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി ഉയർന്ന അളവിലുള്ള വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ പുതിയ പങ്കാളിത്ത ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ആസ്വദിക്കും. ഈ ഊർജ്ജം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. കൂടാതെ നല്ല അളവിലുള്ള ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകും, ഇത് ഫിറ്റ്നസ് ആയി തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി: “ഓം ആദിത്യായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം , വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2,11,20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർ ഉത്സുകരായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച, ഈ ആളുകൾ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ തുറന്ന മനസ്സായിരിക്കും. തദ്ദേശീയർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ സഹജാവബോധം കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഈ ഗുണങ്ങൾ അവരെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഈ ആഴ്ചയിൽ ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പോസിറ്റിവിറ്റി ഈ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വഴക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ നിങ്ങളെ ശാന്തനാക്കും.

പ്രണയബന്ധം: സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അലയടിക്കും, ഇതുമൂലം നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ വിചാരണ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗിന് പോകാം. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി നല്ല നിലവാരം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങൾ അക്കാദമിക് രംഗത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നത് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള യാത്രയായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് സഹ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി മത്സരിക്കാനും മികച്ച സ്കോർ നേടാനും കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ നല്ല ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത കാരണം, നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തുക ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ്സ് കോൺടാക്റ്റുകളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്‌സോഴ്‌സിംഗ് ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സന്തോഷവാനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹവും പ്രചോദനവും ദൃഢനിശ്ചയവും അനുഭവപ്പെടും. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3,12,21 അല്ലെങ്കിൽ 30 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 സ്വദേശികൾക്ക് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച കൂടുതൽ ധൈര്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച അനുകൂലമായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഈ സ്വദേശികൾ നല്ല ആദായം കാണുമെന്നതിനാൽ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ മികച്ച ബന്ധം ഉണ്ടാകും. മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇത് തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. കൂടാതെ, വഴക്കമുള്ള സമീപനം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നല്ല ധാരണ വളർന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മാനേജ്മെന്റ്, ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, മാനേജ്‌മെന്റ് മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയഗാഥകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അർഹമായ ഫോമിലായിരിക്കും. പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം നേടുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഡീലുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കും, അത്തരം ഡീലുകൾ ലാഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷനും ലഭിക്കാൻ മതിയായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഉത്സാഹം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ അന്തർനിർമ്മിത ധൈര്യം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകും. ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ നയിക്കും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നല്ല പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ആരോഗ്യം നല്ല നിലയിലായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4,13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 സ്വദേശികൾ കൂടുതൽ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും ഈ ആഴ്‌ച അത്ഭുതങ്ങൾ നേടാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലുമാകാം. നിങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത്തരം യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും കഴിയും. കലയെ പിന്തുടരുന്നതിലും ഇത് കൂടുതൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും നിങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിനും പ്രണയത്തിനും ചാരുത പകരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം വികസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോറുകൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഐക്യം നിലനിർത്താനും കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതുല്യമായ സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി സന്തോഷിച്ചേക്കാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്രയ്ക്ക് പോയേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: വെബ് വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് പോലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ മികച്ചതാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന അക്കാദമിക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്താനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ശരിക്കും തിരക്കിലായിരിക്കാം, ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പുതിയ ജോലികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ പുതിയ പ്രോജക്‌റ്റുകൾ സമാരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും, ഇത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതും പ്രത്യേകവുമായ ടാസ്‌ക്കുകളും ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണീയത നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഫിറ്റായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

പ്രതിവിധി: "ഓം ദുർഗായ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5,14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. സ്‌പോർട്‌സിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് സാധ്യമായേക്കാം. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും ഷെയറുകളിലും ട്രേഡിംഗിലും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ സ്‌പോർടിവ് ആയിരിക്കാം, ഇത് സ്വതസിദ്ധമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. സ്‌പോർട്‌സിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് സാധ്യമായേക്കാം. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും ഷെയറുകളിലും ട്രേഡിംഗിലും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയേക്കാം. ഈ സംഖ്യയിൽ പെടുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിയും. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ സ്‌പോർടിവ് ആയിരിക്കാം, ഇത് സ്വതസിദ്ധമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഉയർന്ന പ്രകടനം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഹാജരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്‌മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം : നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ യോഗ്യമായേക്കാം, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓപ്പണിംഗുകൾ മതിയായതായിരിക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 14 തവണ ഓം നമോ നാരായണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അവർ. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അവർ. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്‌ച അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകില്ല. പ്രസന്നത ആയിരിക്കും പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഘടകം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7,16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ റൂഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ആകർഷകത്വവും സുരക്ഷിതത്വവുമില്ല. അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവും സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ചെറിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് പോലും - ഈ നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിയമം, തത്ത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇത് ഗുണം ചെയ്തേക്കില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിർത്തൽ ശക്തി മിതമായിരിക്കും, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ആഴ്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, സമയം കുറവായതിനാൽ പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതായി തെളിഞ്ഞേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജിയും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വിജയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം. യാത്രാവേളയിൽ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഈ ആഴ്ചയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലവിലുള്ള സ്വത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിന് മുകളിലെത്താൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ അത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും മിതമായ ലാഭവും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം, അത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ അനാവശ്യ സമയമെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കാരണം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9,18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ 9-ാം സംഖ്യയിൽ പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിച്ചേക്കാം, അത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇലക്‌ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. അവർ പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ വേഗത്തിലാവുകയും അവർ എടുക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയേക്കാവുന്ന അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുത്തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: അസ്‌ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer