സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 09-15 ഒക്ടോബർ 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാസവും, നിങ്ങൾ ജനിച്ച തീയതിയും ഒരു നമ്പറാക്കി മാറ്റി ഭാഗ്യ സംഖ്യ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം, ഉദാഹരണത്തിന് - നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 10-ാം തീയതിയിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ 1 + 0 ആയിരിക്കും, അതായത് 1. ഈ രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഖ്യാശാസ്ത്ര ജാതകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Numerology

ജനന തിയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാരഫലം (20 - 26 മാർച്ച് 2022)

സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിയുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യ നമ്പർ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, അത് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സംഖ്യ 1-ൽ സൂര്യൻ, 2-ൽ ചന്ദ്രൻ, 3-ൽ വ്യാഴം, 4-ൽ രാഹു, 5-ൽ ബുധൻ, 6-ൽ ശുക്രൻ, 7-ൽ കേതു, 8-ൽ ശനി, 9-ൽ ചൊവ്വ എന്നിവ ഭരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം അവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ടാകും.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാശ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച്ചയിലത്തെ ഭാഗ്യ സംഖ്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൂടുതൽ ആത്‌മവിശ്വാസം കിട്ടും. നാട്ടുകാരുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയുന്ന പ്രചോദനമുള്ള ആത്‌മവിശ്വാസ മായിരി ക്കും.

ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽസംബന്തമായ പ്രോജക്ടുകളും അവസരങ്ങളും സാധ്യമാകും. തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുമൂലം വളരെ വേഗം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താം ഈ സമയത്തെ ആളുകൾക്ക് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ ലഭിക്കും . അതുകൊണ്ടു ജോലികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവിലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പ്രണയബന്ധം : ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷവും , ആത്മാർത്ഥവുമായ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴത്തെ സമയം നിങ്ങളുടെ ഇണയോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും . ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹ , പ്രണയ വികാരങ്ങൾ തുറന്നു പറയും. ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ ജീവിത സഖിയുമായി ശക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം : പഠനത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾ സ്വയം ഉയർന്ന നിലവാരം നില നിർത്തുകയും ലക്‌ഷ്യം നേടുകയും ചെയ്യും . മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ് , സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം കാണിക്കും. ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്‌കോർ നേടാനും സഹവിദ്യർത്ഥികളുമായി മത്‌സരത്തിലേർപ്പെടാനും കഴിയും. ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്‌ഥലത്തു സൗഹാര്ദപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം . സഹപ്രവർത്തകരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യ മാകും . ബിസിനെസ്സിൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭ വിഹിതത്തിലേക്കു നീങ്ങാനും , എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കാനും കഴിയും. പുതിയ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും , പങ്കാളിത്തവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള നിരവധി വാതിലുകൾ തുറക്കും.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഈ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് നില നിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ" എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക: രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2, 11, 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 ലെ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവർ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും.

പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആഴ്ച്ച ഈ ആളുകളിൽ വിശാല മനസ്കത ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ ആത്മീയ സഹജാവബോധം നേടാനും നാട്ടുകാർക്ക് വളരെ വേഗം സാധിക്കും. ഈയാഴ്ച്ചയിലെ സംഖയിലുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മാനസിക അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

പ്രണയബന്ധം: ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസു നിറയും അതുകൊണ്ടു പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നില നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ആശയവിനിമയം നില നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം , ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ സൃഷിടിച്ചതു പോലെ തോന്നും . ഈ ആഴ്ച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഒരു യാത്ര പോകാവുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം : ഈ ആഴ്ച്ച പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ലോജിസ്റ്റിക്ക് , ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് , ഇക്കോണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. പഠനത്തിൽ മികച്ച സ്‌കോർ നേടാനും കഴിയും. മത്‌സര പരീക്ഷകൾക്കു ഹാജരാകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാരിക്കും. ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ നല്ല ജോലിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കൊണ്ട് കഴിവ് തെളിയിക്കാനും , കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാദ്വാനം കൊണ്ട് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള അവസരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ , നല്ല ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ടുകളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ആരോഗ്യം :ഈ ആഴ്ച്ച കൂടുതൽ സന്തോഷവാനും ,ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയും. ഉത്സാഹവും, പ്രചോദനവും അനുഭവപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് ആവാൻ കഴിയും.

പ്രതിവിധി: "ഓം സോമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3 , 12 , 21, അല്ലെങ്കിൽ 30 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 ലെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ള ആഴ്ച്ചയാണിത് . നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച താല്പര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഈ ആഴ്ച്ച മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പല വഴികളും തുറന്നു വരും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഈ ആഴ്ച്ചയിൽ വേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച്ച അനുകൂലമായിരിക്കും.

പ്രണയബന്ധം : നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾ നല്ല സ്നേഹബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും . നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ കെട്ടുറപ്പുള്ളതാവും. മംഗളകരമായ അവസരങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകർ ഉണ്ടായേക്കാം. ഇതു തിരക്കിലേക്കു നയിച്ചേക്കാം, അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം : പഠിക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മാനേജ്മെൻന്റ , ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മുതലായ കോഴ്സു്കൾ പഠിക്കുന്നതിനു ഈ സമയം വളരെ നല്ലതാണ് . ലോജിസ്റ്റിക്സ് , മാനേജ്മെന്റ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനത്തിന് വിജയ ഗാധകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അനുകൂല സമയമാണിത് . പഠനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനു ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയുമായി ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട കാലമാണിത്. പുതിയ പ്രൊജെക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം കരസ്‌ഥമാക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും , അതു നിങ്ങൾക്കു സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനെസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ഇടപാടുകൾ കൊണ്ടുവരും. അത്തരം ഡീലുകൾ ലാഭകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആരോഗ്യം : ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൽത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആന്തരിക ഉത്സാഹം കൊണ്ടാണ് ഇതു സാദ്യമാകുന്നത് . ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും ആരോഗ്യം നില നിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ആരോഗ്യത്തോടെ തുടർന്നു പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഗുരവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22 അല്ലെങ്കിൽ 31 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാരം കൂടുതൽ ആസൂത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം . അതിന്റെ കാരണം അവർ അഭിമുഖികരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ ആഴ്ച്ച ദൂര യാത്ര ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് . ഈ വാരം സ്വദേശികൾക്ക് ഓഹരികൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സുഗമമായ ബന്ധത്തിനു അനുകൂലമാവില്ല ഈ സമയം . നല്ല ജീവിത വിജയത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ ചില കുടുമ്ബപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് . നിങ്ങൾ ജീവിത പങ്കാളിയോടൊപ്പം യാത്രക്കോ ,പുറത്തേക്കു പോകാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ വാരം അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ഈ ആഴ്ച്ച അനുകൂലമാവില്ല . പഠിക്കാനായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായി വരും. വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് , വെബ് ഡിസൈനിങ് മുതലായവ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ , കൂടുതൽ പരിശ്രമവും , ഏകാഗ്രതയും ചെലുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് . നിങ്ങളുടെ പഠനകോഴ്സ് കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും വേണം. പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം , മനസിനെ ഏകാഗ്രമായി നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് . ഉദ്യോഗം: തൊഴിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടതായി വരും ഈ വാരം , അത് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കും. കഠിനാദ്വാനത്തിനു യോജിച്ച അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കില്ല , അതു നിങ്ങളെ ശല്യം ചയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ , നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് . ബിസിനെസ്സ് കാരനാണെങ്കിൽ , എതിരാളികളുമായി കടുത്ത മത്സരം ഉണ്ടായെന്നു വരാം, ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ശുഭകരമാവില്ല .

ആരോഗ്യം : മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കൃത്യ സമയത്തു തന്നെ ആഹാരം കഴിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ദഹന സംഭന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു സാദ്യതയുണ്ട് , ഇതു നിങ്ങളുടെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തും . എരിവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് .

പ്രതിവിധി: "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യ 5 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ കുറവാണ്. അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞേക്കാം, ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിൽ ഒരു പരിമിതിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ പുതിയ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനോ ഈ ആഴ്ച അനുയോജ്യമല്ല.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം, ഇത് കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ശരിയായ ധാരണയുടെ അഭാവവും കാരണം കൊണ്ടാകാം. പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവത്തിന് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ബാധിക്കും. ഇക്കാരണത്താൽ, ബന്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ചില നല്ല ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വരും.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോനോട്ടിക്‌സ് തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ, ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലും പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൂടാതെ, മുകളിൽ എത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കാ ണിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സ് വിറ്റുവരവിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു മങ്ങിയ പ്രകടനം ഉണ്ടാകും, അത് പ്രതീക്ഷിച്ച മാർജിൻ ആയിരിക്കില്ല.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും പുറകിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം. സ്വയം ആയാസപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പ്രതിവിധി: “ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ” എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ കഴിവുകളോടെ അവരുടെ ആന്തരിക ശക്തി കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇതോടെ, അവർക്ക് അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അവരെ മുകളിൽ എത്താൻ നയിക്കും. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് വളരെയധികം ഊർജ്ജസ്വലത അനുഭവപ്പെടും.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ പരസ്പര ബന്ധം കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള ചിന്താ തലം ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു അവധിക്കാല യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനും അത്തരം അവസരങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നതിനും മത്സര പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പ്രാവീണ്യം നേടും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നതിയിലെത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ കഴിവ് തുറന്നുകാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഉപരിപഠനത്തിനായി വിദേശത്ത് പോകാനുള്ള ഫലപ്രദമായ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, അത്തരം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉയർന്ന ലാഭം നേടാനും സ്വയം സുഖകരമാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളിൽ ചലനാത്മകമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം മൂലമായിരിക്കും. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം അവശേഷിക്കും. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കും.

പ്രതിവിധി: "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വിജയം നേടുന്നതിന്: നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിആസ്ട്രോ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക!

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയേക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം. ചെറിയ നീക്കങ്ങൾ പോലും ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലും ബന്ധത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം, ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കെടുത്തിയേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഹ്യ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പോകുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവിനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇഷ്ടം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ഗൗരവമായി കാണുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണാതീതമായേക്കാം എന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ലാഭക്ഷമത കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആരോഗ്യം: വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകട സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് പ്രതിരോധശേഷി കുറക്കും.

പ്രതിവിധി : "ഓം ഗണേശായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 41 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, മാത്രമല്ല അവർ വിജയത്തിൽ അൽപ്പം പിന്നിലായേക്കാം. യാത്രാവേളയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഈ ആഴ്ച നാട്ടുകാർക്കുണ്ടായേക്കാം , ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കും. നാട്ടുകാർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുകയും അതുവഴി തങ്ങളുടെ ദൈവികത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എവിടെയെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

പ്രണയബന്ധം: കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സന്തോഷം ഇല്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തുകയും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: ഈ ആഴ്‌ച നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് ഫോക്കസ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുത്തേക്കാം, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ, ഉയർന്ന സ്കോർ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്നായി തയ്യാറാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഉദ്യോഗം : സംതൃപ്തിയുടെ അഭാവം മൂലം ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തും. ചിലപ്പോൾ, ജോലിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലാഭം നേടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തിൽ പോലും ബിസിനസ്സ് നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാലുകളിൽ വേദനയും സന്ധികളിൽ കാഠിന്യവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ, ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ ധ്യാനം/യോഗ ചെയ്യുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകർഷണീയതയുണ്ടാകും. ഈ 9-ാം സംഖ്യയിൽ പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സൗഹാർദ്ദപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷം സ്ഥാപിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാനാകുമെന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസരംഗം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദ്ധാനം നൽകുന്നതായി കാണുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി തിളങ്ങും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം : ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിറുത്താൻ കഴിയും, ഇത് ഉയർന്ന ഊർജ നിലയും നിങ്ങളുടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഭൗമായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer