ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 - Yearly Horoscope 2022 in Punjabi

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਉਲਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਦੇ ਕਈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਇਸ ਭਵਿੱਖਫਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੋਗ, ਨੋਕਰੀ, ਧੰਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰੋ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ !

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਨੁਖਤੇ ਵੀ ਦੱਸੋਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2022 ਸਾਰੀ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਮਕਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਰਮਫਲ ਦਾਤਾ ਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਣ ਤੇ ਤੁਸੀ ਪਾਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਸਵੈ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਯਾਨੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਵੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈਂ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਧੰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਾਦਸ਼ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰੋਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਆਖਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿਸੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈਂ ਚੰਗੇ ਮੋਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸ਼ਟਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਈਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਫਰਵਰੀ (17 ਫਰਵਰੀ) ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਐਸੀ ਡੀ ਟੀ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਕਈਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੂ ਦਾ ਗੋਚਰ ਇਕਾਦਸ਼ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗਪੂਰਣ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਸਥਾਨਪਰਿਵਰਤਨ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਗੋਚਰ ਸਥਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਸ਼ਮ ਇਕਾਦਸ਼ ਅਤੇ ਦਾਦਸ਼ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਂ ਉਤਮ ਮੋਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ।

ਬ੍ਰਹੁਤੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ, ਜਾਣੋ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਗਲ ਦਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਗੋਚਰ ਅਤੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅੰਤ ਤੋਂ ਮੱਧ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਵੀ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਮਕਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈਂ ਮੋਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਥਿਤੀ, ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਵਿਆਹੇਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲਟ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਮਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 26 ਦਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਭਾਗ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਕਾਰਤਮਕ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਂਗੇ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਕਈਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੇਰਬਦਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਪੀਣ ਲਉ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਧਿਅਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣੋਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਕੰਮਖੇਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਹਾਨੂੰ ਪਦੋਪਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਿਆਹੇਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਵਨਸਾਥੀਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੋਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੁ

ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਕਾਰਮਕ ਫਲ਼, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿਆਂ: ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ, “ਚਤੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗ” , ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਸ਼ਨੀ ਆਪਣਾ ਪੁਨ, ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਵ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਆਚਰਣ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁੱਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਆਦਾਤਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦੇਵ ਦਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਮਕਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਝ ਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦੇਵ ਦਾ ਗੋਚਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਫਲ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਤੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਵੀ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਫਵ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2022 ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਂ ਅਣਸੁਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੋਰਾਨ, ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ, ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਤੀਜੇ ਦੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀੇਜੇ ਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਹੂ, ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਵਤਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਤਨਾਅਗ੍ਰਸਤ ਰਹੋਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਂ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਚੰਗਾ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ੍ਰੋਤਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਾਦਸ਼ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਭਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ, ਤੁਸੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਯੋਗ? ਜਾਣੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਂਗੇ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ, ਕਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੇਵਰ੍ਹੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲਵ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਕਰਮਫਲ ਦਾਤਾ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੋਚਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਲ ਕੇ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਗਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਤੁਰਥ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੋਂਗੇ। ਸਿਹਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈਂ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਦਸ਼ ਭਾਵ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਧਿ ਚੰਗੀ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਯੋਗ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਪਾਚਣ ਜਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਛਾਇਆਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੁ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਸੀ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਵਿਆਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਾਥ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਨੂੰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਿਲਵਾਏਗਾ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਦਾ ਗੋਚਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤ੍ਰੈਤਿਯ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸਮਾਨਯ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਨਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਕਈਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਚਾਲ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੂ ਦਾ ਗੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਈ ਸਬੰਧ ਕਈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੈਸ਼ਨਲ ਲਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬੌਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਫਲਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਫਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ, ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਂਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਸੌਰਿਆ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੋਚਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਕਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਦਵਾਨ ਜੋਤਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਪਾਉ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2022 ਮੁਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਤੁਤਰ ਰਹੋਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰਹਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈਂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਵੀ ਕੰਮਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦੋਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਦਾ ਗੋਚਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੋਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵੇਂ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਰਮਫਲ ਦਾਤਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਹੋਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਗੋਚਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਵੀ. ਇਹ ਸਾਲ ਵਿਆਹਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਵਿਆਹਵਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾ ਚੰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਲ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਮ ਅਤੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਬੱਧ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸਤੌਰ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2022

ਰੱਤ, ਯੰਤਰ ਸਮੇਤ ਸਮੱਸਤ ਜੋਤਿਸ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸਿਟ ਕਰੋ: ਐਸਟਰੋਸੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟੋਰ

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer