സംഖ്യാശാസ്ത്രം വാരഫലം 27മാർച്ച് -2 ഏപ്രിൽ 2022

പാപമോചനി ഏകാദശി ഏകാദശി എല്ലാ വർഷവും ഹിന്ദു ചൈത്ര മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ആചരിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ഏകാദശി തീയതികളെയും പോലെ ഈ ഏകാദശിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 2022 മാർച്ച് 28 തിങ്കളാഴ്ച ആണ് ഈ വർഷത്തെ പാപമോചനി ഏകാദശി.

Papmochani Ekadashi

ഇന്ന് ഈ ബ്ലോഗിൽ പാപമോചനി ഏകാദശിയുടെ പാരണ മുഹൂർത്തം കൂടാതെ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ, ഈ ദിവസത്തെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കൂ.

ഹോളിക ദഹനും, ചൈത്ര നവരാത്രിക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ഏകാദശിയെ പാപമോചനി ഏകാദശി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ ഏകാദശിയാണ്, ഉഗാദി മുമ്പ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു.

പാപമോചനി ഏകാദശി 2022: ശുഭ മുഹൂർത്തവും, പാരണ മുഹൂർത്തവും

ഏകാദശി ആരംഭിക്കുന്നു - മാർച്ച് 27, 2022 06:04 മിനിറ്റ് മുതൽ

ഏകാദശി അവസാനിക്കുന്നു - മാർച്ച് 28, 2022 04:15 മിനിറ്റ് വരെ

പാപമോചാനി ഏകാദശി പാരണ മുഹൂർത്തം : മാർച്ച് 29-ന് 06:15:24 മുതൽ 08:43:45 വരെ

ദൈർഘ്യം: 2 മണിക്കൂർ 28 മിനിറ്റ്

ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാധാന്യവും

പാരണം: ഏകാദശി വ്രതം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് പറയണം. അടുത്ത ദിവസം ദ്വാദശി സൂര്യോദയത്തിനു ശേഷം ഏകാദശി വ്രതം അവസാനിക്കും. ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ പരൻ ദ്വാദശി കാല അവസാനത്തോടെ അത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

ഹരി വാസർ: ഹരി വാസാർ കാലത്ത് ഏകാദശി വ്രതം ഒരിക്കലും മുറിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ, പിന്നീട് വ്രതം തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹരി വാസര അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. ദ്വാദശി തിഥിയുടെ ഹരിവാസര ആദ്യ പാദകാലമാണ്. ഏതൊരു വ്രതവും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം അതിരാവിലെ എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വ്രതം തുറക്കാതിരികേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ വ്രതം തുറക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വ്രതം തുറക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം.

ദാന-പുണ്യം: ദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഹിന്ദുമതത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. ഏതെങ്കിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് യോഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്താൽ, വ്രതത്തിന്റെ ഫലം പലമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏകാദശി വ്രതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യണം.

പാപമോചനി ഏകാദശിയുടെ പ്രാധാന്യം

വിവിധ ഏകാദശികളുടെ പ്രാധാന്യവും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പാപമോചനി ഏകാദശി, പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏകാദശിയാണ്. ഈ ദിവസം, ബ്രഹ്മാവിനെ വധിക്കുക, സ്വർണ്ണം മോഷ്ടിക്കുക, മദ്യപാനം, അഹിംസ, ഭ്രൂണഹത്യ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ പാപങ്ങൾക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിച്ച് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാം. ഈ ദിവസം വിഷ്ണുഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവരുടെ മുൻ ജന്മ പാപങ്ങൾ നീങ്ങി, അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു.

പാപമോചനി ഏകാദശി വ്രതം ആചരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുണ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാത്തരം ലൗകിക സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കുകയും ഒടുവിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യമായ 'വൈകുണ്ഠ'ത്തിൽ ഇടം നേടുകയും ചെയ്യും.

പാപമോചനി ഏകാദശി വ്രതം പൂജാ രീതികൾ

  • രാവിലെ കുളിച്ച് രാവിലെ മുതൽ വ്രതം ആരംഭിക്കുക.
  • ഇനി പൂജ തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഷോഡഷോപചാര രീതിയിലാണ് ഈ ദിവസം പൂജിക്കേണ്ടത്.
  • ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ധൂപം, വിളക്ക്, ചന്ദനം, പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ, ഭോഗങ്ങൾ, മറ്റ് വഴിപാടുകൾ എന്നിവ പൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • ഈ ദിവസം മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസി അർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതേസമയം ഏകാദശി തിഥിയിൽ തുളസി പൊട്ടിക്കുന്നത് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഏകാദശിയുടെ തലേദിവസം പറിച്ചെടുത്ത തുളസിയിലകൾ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തെ പൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
  • പൂജയ്ക്ക് ശേഷം, ഈ ദിവസത്തെ വ്രത കഥ വായിക്കുകയും, കേൾക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുക.
  • മഹാവിഷ്ണുവിനെ അങ്ങേയറ്റം ആരാധനയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി പൂജിക്കുക.

ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഈ ദിവസം രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും പൂജി ക്കുകയും വേണം, അതായത് ദ്വാദശി വ്രതം മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, സാധ്യമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് അർഹതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം നടത്തുക.

പാപമോചിനി ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ പൂജിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുകയും സന്തോഷവും, ഐശ്വര്യവും പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാപമോചനി ഏകാദശിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങൾ

ഓരോ ആചാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ശാരീരികമായി ശക്തനും, സുന്ദരനുമായ തന്റെ മകൻ മേധ്വിയോടൊപ്പമാണ് ഋഷി ച്യവന വേദകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നതിനായി മേധവി തുടർച്ചയായി ധ്യാനിക്കുകയും, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. തപസ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗരാജാവ് ഇന്ദ്രൻ കോപാകുലനായി, അവന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ അപ്സരസ്സുകളെയും, മറ്റ് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെയും പോലുള്ള സ്വർഗ്ഗസുന്ദരിമാരെ അയച്ചു. അവന്റെ ഏകാഗ്രതയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്തത്, പക്ഷേ അവൻ പൂർണ്ണമായും ആത്മീയ ഉന്മേഷത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ അത് ഫലമുണ്ടായില്ല.

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മേധവിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ആശ്രമത്തിൽ മഞ്ജുഘോഷ എന്ന അപ്സരസ് വന്നു. അവൾ മനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ തുടങ്ങി. അവൻ ക്രമേണ അവളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, അവന്റെ ധ്യാനം നിലച്ചപ്പോൾ, കാമദേവൻ ഇന്ദ്രന്റെ കൽപ്പനയിൽ ഒരു അമ്പ് തൊടുത്തു, അവനിൽ ആനന്ദകരമായ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തി. തൽഫലമായി, അവൻ അവളുമായി പ്രണയത്തിലായി, ദീർഘമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ അവൻ നേടിയ എല്ലാ വിശുദ്ധിയും അപ്രത്യക്ഷമായി. സമയം പോകുന്നതറിയാതെ അവൻ അവളിൽ മുഴുകി.

വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം, അവൾക്ക് അവനെ വിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അവൾ അവനെ അറിയിച്ചു. തന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഫലവും നശിപ്പിച്ച ചതി മനസ്സിലാക്കി മേധവി തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ രോഷാകുലയായിഅവളെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയാകാൻ അവൻ അവളെ ശപിച്ചു. ഒരു സ്ത്രീയെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചതിന് അവൻ തന്റെ പിതാവായ ഋഷി ച്യവനയോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പാപമോചനി ഏകാദശി നടത്തണമെന്ന് ച്യവനൻ പറഞ്ഞു. മഞ്ജുഘോഷിനോടും ഇത് തന്നെ പിന്തുടരാൻ ഉപദേശിച്ചു. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായി അവർ രണ്ടുപേരും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി.

പാപമോചനി ഏകാദശി രാശിപ്രകാരമുള്ള പരിഹാരം

മേടം: പാപമോചനി ഏകാദശി ദിനത്തിൽ, ശുദ്ധമായ നെയ്യിൽ കുങ്കുമം കലർത്തി ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും, കൂടാതെ പിത്രദോഷം അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇടവം : ഈ ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണഭഗവാന് പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ വെണ്ണ സമർപ്പിക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജാതകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളും നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

മിഥുനം: ഈ രാശിക്കാർ വാസുകിനാഥന് പഞ്ചസാര മിഠായി സമർപ്പിക്കണം. ഇത് കൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതായി, നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരും.

കർക്കടകം: പാപമോചിനി ഏകാദശി നാളിൽ കർക്കടക രാശിക്കാർ മഞ്ഞൾ പാലിൽ കലർത്തി മഹാവിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കണം. ഇത് ജാതകത്തിൽ നിലവിലുള്ള പിതൃദോഷം, ഗുരു ചണ്ഡൽദോഷം മുതലായവയിൽ നിന്ന് മുക്തി പ്രധാനം ചെയ്യും.

ചിങ്ങം : ചിങ്ങം രാശിക്കാർ പാപമോചിനി ഏകാദശി നാളിൽ ലഡ്ഡു ഗോപാലന് ശർക്കര നിവേദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കാനുള്ള വഴി തെളിയും.

കന്നി: ഈ ദിവസം പെൺകുട്ടികൾ വിഷ്ണുവിന് തുളസി അർപ്പിക്കണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജാതകത്തിലുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ശാന്തമാകാൻ തുടങ്ങും.

തുലാം: ഈ ദിവസം വിഷ്ണുഭഗവാനെ മുൾട്ടാണി മിട്ടി പുരട്ടുന്നതും, ഗംഗാജലം കൊണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് രോഗം, ശത്രു, വേദന എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകും.

വൃശ്ചികം: ഈ ദിവസം മഹാവിഷ്ണുവിന് തൈരും, പഞ്ചസാരയും നിവേദിക്കണം. ഇത് പ്രസാദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഭാഗ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.

ധനു: പാപമോചിനി ഏകാദശി നാളിൽ ധനുരാശിക്കാർ മഹാവിഷ്ണുവിന് ധാന്യങ്ങൾ നിവേദിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഇത് മൂലം, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം നേടും.

മകരം: ഈ ദിവസം വെറ്റിലയിൽ ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക എന്നിവ നിവേദിക്കുക. ഇതിലൂടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ ആരംഭിക്കുകയും, വിജയം കൈവരുകയും ചെയ്യും.

കുംഭം: ഈ ദിവസം ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് നാളികേരം, പഞ്ചസാര എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം നൽകുകയും, ഭാവിയിൽ വിജയം കൈവരുകയും ചെയ്യും.

മീനം : മീനരാശിക്കാർ പാപമോചിനി ഏകാദശി നാളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിക്ക് കുങ്കുമ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ജാതകദോഷങ്ങൾ മാറുകയും നല്ലത് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer