ന്യൂമറോളജി പ്രതിവാര ജാതകം 23-29 ഒക്ടോബർ, 2022

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ എങ്ങനെ അറിയാം?

സംഖ്യാശാസ്ത്രം ആഴ്ചയിലത്തെ ജാതകഫലം- 2022 ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഒക്ടോബർ 29 വരെ

Numerology

ആമുഖം:

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ (മൂലങ്ക) എങ്ങനെ അറിയും ?

നിങ്ങൾ ജനിച്ച തിയതി ഏത് മാസത്തിലും യൂണിറ്റ് നമ്പർ ആക്കിയ ശേഷം, അത് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ ആണ്. റൂട്ട് നമ്പർ 1 മുതൽ 9 വരെ ആകാം. നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിലെ 11ന് ആണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ 1+1 ആണ്, അതായത് 2. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര സംഘ്യശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കു വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് നമ്പർ.

കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്ത സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതം വളർത്തുക

നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി (2022 ഒക്ടോബർ 23 മുതൽ ഒക്ടോബർ 29 വരെ) ഉപയോഗിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രതിവാര ജാതകം അറിയുക

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സ്വാധീനം വരുത്തുന്നു, കാരണം നമ്മുടെ ജനനത്തീയതിക്ക് സംഖ്യകളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ റൂട്ട് നമ്പർ അവളുടെ/ അവന്റെ ജനനത്തീയതിയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, അത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

സംഖ്യ 1ൽ സൂര്യൻ, 2ൽ ചന്ദ്രൻ, 3ൽ വ്യാഴം, 4 ൽ രാഹു ,5 ൽ ബുധൻ , 6 ൽ ശുക്രൻ , 7 ൽ കേതു , 8 ൽ ശനി, 9 ൽ ചൊവ്വാ. വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനം കാരണം, എന്നാൽ അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 1

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10 ,19 അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ )

ഈ ആഴ്ച്ചയിൽ ഈ റൂട്ട് നമ്പറിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന കൂടുതൽ ആൽമവിശ്വാസം ലഭിക്കും. ഈ നാട്ടുകാരുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ അവർക്കു പ്രചോദനം നൽകുന്ന ആത്‌മവിശ്വാസം വളർത്തും .

ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചു പുതിയ പദ്ധതികളും , അവസരങ്ങളും സാദ്യമാണ് . സുഗമമായ തീരുമാനത്തിലൂടെ അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഈ മാസം ഈ ആളുകൾക്ക് ഭരണപരമായ കഴിവുകൾ സാദ്യമാകും , ഇതിലൂടെ ജോലികൾ വളരെ വേഗം നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും . ഈ നമ്പറിലുള്ള സ്വദേശികൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചയ്യേണ്ടതായി വരും , അത്തരം യാത്രകൾ ഫലപ്രദമാവുകയും , മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും . പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനു ഈ നമ്പറിലുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ആഴ്ച്ച പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം :ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സന്തോഷകരവും , ആൽത്മാർത്ഥവുമായ ജീവിതം പങ്കിടാൻ കഴയും. ഈ സമയത്തു നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള നല്ല മനസ്സു തുറന്നു കാട്ടാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് , സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയും , അതു കാരണം ശക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടവുകയും ചെയ്യും. ജോഡികൾ പുറത്തു പോകാൻ സമയം കണ്ടത്തുന്നതുകൊണ്ടു മൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം :പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പറ്റും . നിങ്ങൾ സ്വയം പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുകയും അവ നില നിർത്താൻ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനേജ്മെന്റ് , ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാവിണ്യം തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും . ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങാൻ കഴിയും . ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്‌കോർ നേടാനും കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്നവരുമായി മത്സരിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. തൊഴിൽ :ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്‌ഥലത്തു സൗഹാർദപരമായി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം . ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആണെങ്കിൽ ലാഭ വിഹിതം ലഭിക്കാനും , എ തിരാളികളേക്കാൾ കൂടുതലായി വിജയിക്കാനും കഴിയും. ബിസിനെസ്സുകാരന് ലാഭത്തിൽ പൂർണ വിജയം വരിക്കാനും , സഹ ബിസിനെസ്സുകാരെ തറ പറ്റിക്കാനും എളുപ്പമാണ് . പുതിയ ബിസിനെസ് ഇടപാടുകളും , പങ്കാളിത്ത വും നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുമായി വലിയ വിശ്വാസം വളർത്തി മുൻപോട്ടു പോകാൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾ പുതിയ പങ്കാളിത്ത ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം.

ആരോഗ്യം :ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്കു വളരെ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഊർജ സ്വലതയോടെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നില നിർത്താൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ ഉത്സാഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതു ഫിറ്റ്നസ് ആയി തുടരാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

പ്രതിവിധി- “ഓം ആദിത്യായ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 108 തവണ ജപിക്കുക.

250+ പേജുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ആസ്ട്രോ സേജ് ബൃഹത് ജാതകം വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 2 , 11 , 20 അല്ലെങ്കിൽ 29 തിയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജെനിച്ചതെങ്കിൽ )

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 2 -ലെ ആളുകൾക്ക് ഈ ആഴ്ച്ച അവരുടെ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ പുറത്തു പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർ തുടർന്ന്‌ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണലിസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉത്സാഹം കാണിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ വിശാല മനസ്കത ഉണ്ടാവും. ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷത വിജയത്തെ നേരിടാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തി ൽ അവർക്കു പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ ആഴ്ച്ച ഈ സംഖയ്യിൽ ഉൾപ്പെടെയുന്ന നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല മനസികാവസ്‌ഥ ആയിരിക്കും. പോസിറ്റിവായി നിൽക്കുന്ന ഈ നാട്ടുകാരുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന വഴക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശാന്തനാക്കും. പ്രണയബന്ധം :സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മനസിനെ കിഴടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ബന്ധം നില നിർത്തുന്നതിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ന്യായമായ വിചാരം ഉണ്ടാകും . നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നല്ല ബന്ധം നില നിർത്താൻ കഴിയും. ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി പുറത്തു പോകാനുള്ള അവസരം കൈ വരും. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തുണക്കും കുടുംബത്തിലെ മംഗള കരമായ അവസരങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം :പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ ആഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കഴയും. ലോജിസ്റ്റിക്സ് , ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് , ഇക്കണോമിക്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുംഎന്താണ് . വിദ്യഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കുറപ്പുണ്ടാവും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള യാത്ര എളുപ്പമായിരിക്കും . കൂടാതെ , നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കാനും മികച്ച സ്‌കോർ നേടാനും സാധിക്കും. തൊഴിൽബന്ധം :നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ട് കഴിവ് തെളിയിക്കാനും കരിയറിൽ അംഗീകാരം നേടാനും കഴിയും . ബിസിനസ്സ് കാരനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു തുക ലാഭവും പുതിയ ബിസിനസ് കോൺട്രാക്റ്റുകളും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഔട്സോഴ്സിങ് ബിസിനസ് ലാഭകരമായേക്കാം .

ആരോഗ്യം :ഈയാഴ് ച്ച കൂടുതൽ സന്തോഷവാനും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നില നിർത്തുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കു ഉത്സാഹവും , പ്രചോദനവും , ദൃഡനിശ്‌ചയവും അനുഭവപ്പെടും. ഇക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും.

പ്രതിവിധി- "ഓം ചന്ദ്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 3 , 12 , 21 , അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ ) ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 3 യിലെ സ്വദേശികൾക്ക് ഈയാഴ്ച്ച സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനു ധൈര്യം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച താല്പര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ അനുകൂല സമയമാണിത്. അടിത്തറ വിശാലമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ആൽമിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനു ഈയാഴ്ച്ച അനുകൂലമാണ്. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ആളുകൾക്ക് നല്ല വരുമാനം തുടർന്ന് കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും .

പ്രണയബന്ധം :നിങ്ങളുടെ ജീവിത സഖിയുമായി ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾ നല്ല സ്നേഹബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കും . നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ഈ സമയം ദൃഡമാകും . മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശകരുണ്ടായേക്കാം . നിങ്ങൾ തിരക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നതു കൊണ്ട് ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവിടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. സ്നേഹത്തോടെയുള്ള സാമീപനം നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നല്ല ബന്ധം വളർത്താൻ സഹായിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം :പഠനത്തിന് അനുകൂല സമയമാണിത് . ലോജിസ്റ്റിക്സ് , മാനേജ്‌മന്റ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജയഗാഥകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. പഠനം മുൻപോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചില അസാധാരണ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽബന്ധം :ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പുതിയ പ്രൊജെക്ടുകൾ നേടുന്നതിനും അതിലൂടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടകുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി ലഭിക്കും . നിങ്ങൾ ബിസിനസിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഇടപാടുകൾ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതനാക്കി നിർത്തും, അത്തരം ഇടപാടുകൾ നല്ല ലാഭത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ഇതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള സാദ്യതയും കാണുന്നു . ആരോഗ്യം : ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഉയർന്ന നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ധൈര്യം കാരണമാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് . ഈ ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും നല്ല ആരോഗ്യം നില നിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രധിരോധ ശേഷി കാരണം നല്ല ആരോഗ്യം നില നിർത്താൻ ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കും.

പ്രതിവിധി- “ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ” എന്ന് ദിവസവും 21 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കുമായി ആസ്ട്രോസേജ് ബൃഹത് ജാതകം

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4

(ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4 , 13 , 22 , 31 തീയതികളിലാണ് നിങ്ങൾ ജനിച്ചതെങ്കിൽ )

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 4 ലെ നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ നിശ്‌ചയദാർഢ്യമുള്ളവരും , അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാകാം. നിങ്ങൾക്കായി വിദേശ യാത്രക്കുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് , അത്തരം യാത്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും . നിങ്ങളുടെ നൈസർഗ്ഗിക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനും സാധിക്കും. കലയെ പിന്തുടരുന്നതിലും ഇതു കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയേക്കാം. പ്രണയബന്ധം :നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് കൂടുതൽ ഭംഗി പകരുന്ന സമയമാണിത്. ഈ കാരണത്താൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഡമാകും, അതുകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ഇണയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്‌കോറുകൾ ലഭിക്കാനും , പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ദൃഡബന്ധം സൂക്ഷിക്കാനും , സന്തോഷം നില നിർത്താനും കഴിയുന്നു. അതുല്യമായ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൽ പങ്കാളിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവാം . ഈയാഴ്ച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത സഖിയോടൊപ്പം സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര പോയേക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസം : നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്‌സ്, വെബ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് മുതലായ പ്രൊഫഷണൽ പഠനങ്ങളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനായേക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അനന്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ അസാധാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം, കൂടാതെ ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന കൂടുതൽ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ്സിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ പുരോഗതി വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന പുതിയ പ്രത്യേക പ്രോജക്‌ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉയർന്നതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം നൽകിയേക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ കാരണം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഫിറ്റായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അലർജി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എണ്ണമയമുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം രാഹവേ നമഹ" ദിവസവും 22 തവണ ചൊല്ലുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14 അല്ലെങ്കിൽ 23 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്ച ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 5 സ്വദേശികൾ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പോസിറ്റീവ് മുന്നേറ്റം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. അവർ സംഗീതത്തിലും യാത്രയിലും കൂടുതൽ താൽപര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. സ്‌പോർട്‌സിൽ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാൻ അവർ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് സാധ്യമായേക്കാം. ചില മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും ഷെയറുകളിലും ട്രേഡിംഗിലും അത് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മികച്ച വരുമാനം നൽകിയേക്കാം.

ഈ സംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിനനുസരിച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പോലും കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. സ്വദേശികൾ അവരുടെ സമീപനത്തിൽ സ്‌പോർടിവ് ആയിരിക്കാം, ഇത് സ്വതസിദ്ധമായ ഫലങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചേക്കാം. അവർ പിന്തുടരുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലും യുക്തി കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ രാശിയിൽ പെടുന്ന ഈ ആഴ്ച സ്വദേശികൾക്ക് ഫൈൻ ആർട്‌സിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് സാധ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള മനോഹാരിത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇടം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാർമിക മൂല്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കാം ഈ ആഴ്ച.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന ഗ്രേഡുകൾ നേടാനും സ്കോർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഉയർന്ന പ്രകടനം ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഹാജരാകുന്ന നിങ്ങളുടെ മത്സര പരീക്ഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച സ്കോർ നേടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മാനേജ്‌മെന്റ് പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം പഠനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാം, അത്തരം അവസരങ്ങൾ യോഗ്യമായേക്കാം, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ സ്വയം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ വരുമാനം നൽകുന്നതുമായ വിദേശ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലാഭം നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഓപ്പണിംഗുകൾ മതിയായതായിരിക്കാം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എതിരാളികളുമായി മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ആരോഗ്യം: നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന ചില ചർമ്മ പ്രകോപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയും സന്തോഷവും കുറയ്ക്കുന്ന നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: ദിവസവും 41 തവണ "ഓം നമോ നാരായണ" ജപിക്കുക.

രാജ് യോഗയുടെ സമയം അറിയാൻ, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക: രാജ് യോഗ റിപ്പോർട്ട്

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാത്തിലെ 6, 15 അല്ലെങ്കിൽ 24 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 6 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ച യാത്രകൾ സംബന്ധിച്ചും നല്ല തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിലും പ്രയോജനകരമായ ഫലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ അവരുടെ മൂല്യം വർധിപ്പിച്ചേക്കാവുന്ന അതുല്യമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം അവർ. ഈ സ്വദേശികൾ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആഴ്‌ച കൂടുതൽ തുടരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ച, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സമയമായിരിക്കാം ഇത്. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുമായി ഒരു കാഷ്വൽ ഔട്ടിംഗ് നടത്തുകയും അത്തരം അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

വിദ്യാഭ്യാസം:കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, അക്കൌണ്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ ചില പഠന മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികളുമായി മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താനും നിങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു നല്ല മാതൃകയാക്കാനുമുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ ഏകാഗ്രത ഉണ്ടായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കുള്ള ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം വിപുലീകരിക്കാൻ ഈ ആഴ്‌ച അനുയോജ്യമായ സമയമായിരിക്കാം. പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ സാധ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ആഴ്ചയിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശോഭയുള്ളതും അനുയോജ്യവുമായിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് സഹായകമായേക്കാവുന്ന പ്രധാന ഘടകം സന്തോഷമായിരിക്കാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ശുക്രായ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 33 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 7, 16 അല്ലെങ്കിൽ 25 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഈ ആഴ്‌ചയിലെ ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 7 സ്വദേശികൾക്ക് ആകർഷകത്വവും സുരക്ഷിതത്വവുമില്ല. അവരുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും അവർ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഈ സ്വദേശികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലവും ആകർഷകത്വവും സാധ്യമായേക്കാം, ഇത് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ബാക്ക്‌ലോഗായി വർത്തിച്ചേക്കാം. ചെറിയ നീക്കങ്ങൾക്ക് പോലും - ഈ നാട്ടുകാർ ചിന്തിക്കുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. ഈ നാട്ടുകാർ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ്.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി വളരെയധികം സ്‌നേഹം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നില്ല. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ആകുലതകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുപകരം, ഒരു ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ഐശ്വര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം: നിയമം, തത്ത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പഠനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ആഴ്ച ഇത് ഗുണം ചെയ്തേക്കില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനും അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പഠനത്തിൽ മിതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇതുമൂലം ഈ ആഴ്ച ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നതിൽ ഒരു വിടവ് ഉണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും ഈ ആഴ്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, കുറഞ്ഞ സമയം കാരണം പൂർണ്ണ പുരോഗതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് മിതത്വം ഉള്ളതായി തെളിഞ്ഞേക്കാം. ഈ ആഴ്ചയും നിങ്ങൾ അധിക കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം നേടാനാകും. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടസാധ്യതകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, അലർജിയും ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചർമ്മത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാനിടയില്ല.

പ്രതിവിധി: "ഓം കേതവേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 43 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 8 സ്വദേശികൾക്ക് ഈ ആഴ്‌ചയിൽ ക്ഷമ നഷ്‌ടപ്പെട്ടേക്കാം, അവർ വിജയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരിക്കാം. യാത്രാവേളയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള ചില വസ്തുക്കളും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ആഴ്ച നാട്ടുകാർ അവശേഷിച്ചേക്കാം, ഇത് അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കും. കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും അവരെ കരയിൽ നിർത്താൻ ചിട്ടയായ പദ്ധതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: ഈ ആഴ്ചയിൽ, നിലവിലുള്ള സ്വത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായോ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കാരണം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അഭാവം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായേക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: പഠനങ്ങൾ ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു പിൻസീറ്റ് എടുത്തേക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ അതിനായി പരിശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിന് മുകളിലെത്താൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതും കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കാം, അതുവഴി ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാൻ അത് നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിയിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കാം ഇത് നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ റോളുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും മിതമായ ലാഭവും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഉയർന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: സമ്മർദ്ദം മൂലം നിങ്ങളുടെ കാലുകളിലും സന്ധികളിലും വേദന അനുഭവപ്പെടാം, അത് നിങ്ങളെ ബാധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണക്രമം കാരണം ഇത് സാധ്യമാകാം, അത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ അനാവശ്യ സമയമെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കാരണം ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ടാകാം.

പ്രതിവിധി: "ഓം ഹനുമതേ നമഹ" എന്ന് ദിവസവും 11 തവണ ജപിക്കുക.

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9

(നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18 അല്ലെങ്കിൽ 27 തിയ്യതികളിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ)

ഭാഗ്യ സംഖ്യാ 9 സ്വദേശികൾ ഈ ആഴ്ച അവർക്ക് അനുകൂലമായ സംരംഭം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമതുലിതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം. ഈ നാട്ടുകാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ആകർഷണീയത ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ 9-ാം സംഖ്യയിൽ പെട്ടവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ധൈര്യം വളർത്തിയെടുത്തേക്കാം.

പ്രണയബന്ധം: നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി കൂടുതൽ തത്വാധിഷ്‌ഠിതമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താനും ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും തമ്മിൽ നല്ല ധാരണ വികസിച്ചേക്കാം, അത് ഈ ആഴ്ച സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയകഥ പോലെയായിരിക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസം: മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ആഴ്ചയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തേക്കാം. പഠിക്കുന്നത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ അവർ വേഗത്തിലായേക്കാം, കൂടാതെ അവർ എടുക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ ആഴ്‌ചയിൽ, ഈ നമ്പറിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയേക്കാവുന്ന അധിക പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകൾ എടുത്തേക്കാം.

ഉദ്യോഗം: ജോലിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും അംഗീകാരം നേടാനുമുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം. അത്തരം വിലമതിപ്പ് കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിൽ - ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ലാഭം നിലനിർത്താനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സഹ എതിരാളികൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

ആരോഗ്യം: ഈ ആഴ്‌ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ കഴിയും, ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്സാഹം മൂലമാകാം. ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

പ്രതിവിധി- "ഓം ഭൗമയ നമഃഹ" എന്ന് ദിവസവും 27 തവണ ജപിക്കുക.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും, സന്ദർശിക്കുക: ആസ്ട്രോ സേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

ഞങ്ങളുമായി നിലനിർത്തിയതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer