നാഗപഞ്ചമി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ പാമ്പുകൾക്ക് പാൽ നൽകാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

നിങ്ങൾ നാഗ പഞ്ചമിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാല സർപ്പ ദോഷയുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അപ്പോൾ നാഗ പഞ്ചമിയിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്താണ്? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. ഈ വർഷം നാഗപഞ്ചമി എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നും ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നാഗപഞ്ചമിയുടെ ശുഭദിനത്തിൽ എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അറിയാം.

എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

എല്ലാ വർഷവും ശ്രവണ മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ പഞ്ചമി തിഥിയിലാണ് നാഗപഞ്ചമി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വര്ഷം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 2 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നാഗത്തെ പൂജിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. ശിവൻ സർപ്പത്തെ കഴുത്തിൽ ആഭരണമായി ധരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ ശക്തിയും, അപാരമായ സമ്പത്തും, ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

2022ൽ നാഗപഞ്ചമി എപ്പോൾ ആണ് ?

2 ഓഗസ്റ്റ് 2022- ചൊവ്വാഴ്ച

നാഗപഞ്ചമി മുഹൂർത്തം

നാഗപഞ്ചമി പൂജ മുഹൂർത്തം: 05:42:40 മുതൽ 08:24:28 വരെ

ദൈർഘ്യം: 2 മണിക്കൂർ 41 മിനിറ്റ്

കുറിപ്പ് : മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തം ന്യൂഡൽഹിക്കുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മുഹൂർത്തം അറിയണമെങ്കിൽ, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നാഗപഞ്ചമി പൂജയുടെ പ്രാധാന്യം

നാഗദേവതയ്‌ക്കൊപ്പം ശിവനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട്. നാഗപഞ്ചമി ശിവന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ദിവസം ശിവനൊപ്പം നാഗദേവതയെ പൂജിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റും. ശ്രവണ മാസം തന്നെ ശിവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന നാഗദേവതയെ പൂജിക്കുന്നത് ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും, ശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

നാഗപഞ്ചമി, പാമ്പുകളേയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കാനും അവയുടെ ഉന്നമനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഗപഞ്ചമി ദിനത്തിൽ സർപ്പങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് പൂജിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അക്ഷയ പുണ്യ ലഭിക്കും. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ദിവസം സർപ്പങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാമ്പുകടി സാധ്യതയും കുറയുന്നു. ഈ ദിവസം ആളുകൾ അവരുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ഒരു പാമ്പിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടാക്കി നാഗ ദേവതയെ പൂജിക്കുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും സഹായിക്കും.

നാഗപഞ്ചമിയുടെ ശരിയായ പൂജാവിധി

 • അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റു കുളിക്കുക.
 • കുളികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ള അമ്പലത്തിൽ ദീപം തെളിക്കുക.
 • ശിവലിംഗത്തിൽ വെള്ളം അർപ്പിക്കുക, നാഗ ദേവതയെ പൂജിക്കുക.
 • ഈ ദിവസം നാഗ ദേവതയ്ക്ക് പാൽ നൽകരുത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ? അതിനായി ഈ ബ്ലോഗ് അവസാനം വരെ വായിക്കുക.
 • ശിവൻ, പാർവതി, ഗണപതി എന്നിവർക്ക് പ്രസാദം അർപ്പിക്കുക.
 • നാഗ ദേവതയുടെ കഥ പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • നാഗ ദേവതയ്ക്ക് ആരതി നടത്തുക, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ നാഗ ദേവതയോടും, മഹാദേവനോടും പ്രാർത്ഥിക്കുക.

നാഗപഞ്ചമിയുടെ ജ്യോതിഷ - ഗുണങ്ങൾ

 • സാധാരണ പാമ്പുകളെ ദോഷകരമായി കണക്കാക്കുന്നു, ആളുകൾ പാമ്പുകളെ ഭയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ പാമ്പുകളെ പൂജിക്കണം.
 • ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ ശേഷ നാഗത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
 • വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പാമ്പുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ശേഷനാഗത്തെ പലയിടത്തും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ശിവപുരാണത്തിൽ, വാസുകി എന്ന ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ശിവൻ ആഭരണമായി ധരിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ, ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ഒൻപത് തരം സർപ്പങ്ങളുടെ വിവരണവും, അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും പൂജയ്ക്കുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പറയുന്നത് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

ശ്ലോകം :

अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम् ।

शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं, कालियं तथा ।।

അനന്തം വാസുകിം ശേഷം പദ്മനാഭം ച കമ്ബലമ് ।

ശംഖപാലം ധൃതരാഷ്ട്രം തക്ഷകം, കാലിയം തഥാ ।।

anantaṃ vāsukiṃ śeṣaṃ padmanābhaṃ ca kambalam ।

śaṃkhapālaṃ dhṛtarāṣṭraṃ takṣakaṃ, kāliyaṃ tathā ।।

അർഥം : അനന്ത, വാസുകി, ശേഷ, പദ്മനാഭ, കമ്പൽ, ശംഖ്പാൽ, ധൃതരാഷ്ട്രർ, തക്ഷക, കാളിയ, ഈ 9 ജാതികളിൽപ്പെട്ട നാഗങ്ങളെ പൂജിക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സർപ്പഭയം ഉണ്ടാകില്ല, വിഷബാധയുണ്ടാകില്ല.

 • ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, കാല സർപ്പദോഷമോ, നാഗദോഷമോ, ശനി രാഹുദോഷമോ ഉള്ളവർ നാഗപഞ്ചമി ദിനം ദോഷത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ വളരെ അനുകൂലമാണ്.
 • ഈ ദിവസം ശിവനെ പൂജിക്കുകയും, രുദ്രാഭിഷേകം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്തരം ദോഷങ്ങളെ ശാന്തമാക്കാൻ സഹായിക്കും.
 • ആരുടെയെങ്കിലും ജാതകത്തിൽ രാഹു കേതു ദശ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാഗപഞ്ചമി പൂജ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.
 • ആയില്യം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് നാഗപഞ്ചമി പൂജ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മംഗളകരമാണ്. ജാതകത്തിൽ അഞ്ചാം ഭാവം ബാധിക്കപ്പെടുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ നാഗപഞ്ചമി ദിനത്തിൽ നാഗത്തെ പൂജിക്കുന്നത് പോലും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ കൈവരാൻ സഹായിക്കും.

ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാഗപഞ്ചമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥ

ഒരിക്കൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കളിക്കുകയായിരുന്നു. കളിക്കിടെ പന്ത് യമുന നദിയിൽ വീണു. കാളിയ നാഗം ഈ നദിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇതറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെല്ലാം ഭയന്നു, പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പന്ത് എടുക്കാൻ ആ നദിയിൽ ചാടി. കാളിയനാഗം പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആക്രമിച്ചു, എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ആയതിനാൽ, അവൻ കാളിയ നാഗിത്തെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം കാളിയനാഗ ക്ഷമാപണം നടത്തുക മാത്രമല്ല, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആരെയും ഇത് ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കാളിയനെതിരെ നേടിയ വിജയമാണ് നാഗപഞ്ചമിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്.

നാഗപഞ്ചമി നാളിൽ ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യരുത്

 • ഈ ദിവസം നിലം കുഴിക്കരുത്.
 • നാഗപഞ്ചമി നാളിൽ മൂർഖനെ പൂജിക്കാനും പാൽ നൽകാനും ശ്രമിക്കുന്നു, അത് തെറ്റാണ്.
 • നാഗപഞ്ചമി ദിനത്തിൽ എപ്പോഴും നാഗദേവതയെയോ, മണൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നാഗത്തിന്റെ പോത്തിനെയോ പൂജിക്കുക. അതുകൂടാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ പാമ്പാട്ടികളിൽ നിന്ന് സർപ്പങ്ങളെ വാങ്ങി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് വിടുക.

നാഗപഞ്ചമി ദിനത്തിൽ നാഗത്തെ പൂജിക്കരുതെന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ ചിത്രത്തെ പൂജിക്കാമെന്നും അതിന് പാൽ നൽകരുതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം:

നാഗപഞ്ചമി നാളിൽ, ആളുകൾ പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്ന നാഗങ്ങളെ പൂജിക്കുന്നു, ഇത് തെറ്റാണ്. പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നവർ പാമ്പുകളെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ അവയുടെ പല്ലുകൾ കളയുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, പാമ്പിന് വിശക്കുമ്പോൾ, അവർ പാൽ വെള്ളമായി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പല്ലുകൾ പൊട്ടിയതിനാൽ പാമ്പിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലെ മുറിവുകൾ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും ഒടുവിൽ പാമ്പുകൾ ചത്തുപോകും.

ഇവിടെ പാമ്പുകൾ സസ്യഭുക്കുകളല്ലെന്നും, അവ പാൽ കുടിക്കില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നാഗദേവതയുടെ വിഗ്രഹത്തെയോ പൂജിക്കണമെന്നും അതിൽ പാൽ അർപ്പിക്കരുതെന്നും, കഴിയുമെങ്കിൽ പാമ്പുകളെ പാമ്പാട്ടികളിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ വാങ്ങി സ്വാതന്ത്രമാക്കണമെന്നും ഓർക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ, അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുക.

അസ്‌ട്രോസെജുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് നന്ദി!

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer