മേട രാശിഫലം 2022: മേട വാർഷിക പ്രവചനങ്ങൾ 2022

മേടരാശിഫലം 2022 വേദ ജ്യോതിഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ 13ന്, വ്യാഴം മീന രാശിയിലൂടെ സംക്രമിക്കും, 12 -ാം ഭാവത്തിൽ മീനം രാശിയിലും, മാർച്ച് 17 -ന് രാഹു മേട രാശിയും സംക്രമിക്കും. ഏപ്രിൽ 29 -ന് ശനി 11 -ാം ഭാവത്തിൽ കുംഭ രാശിയിൽ സംക്രമിക്കും, ജൂലൈ 12 -ന് അത് മകരം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കും. ഇത് വക്രി ഭാവത്തിൽ പത്താം ഭാവത്തിലൂടെ സംക്രമിക്കും.

Aries Horoscope 2022 In Malayalam

മേട രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിലും നല്ല ഫലം ലഭിക്കും. പുതിയ സാധ്യതകളുടെയും അവസരങ്ങളുടെയും വർഷമായിരിക്കും ഇത്. 2022 -ലെ ഏരീസ് രാശിഫലം അനുസരിച്ച് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മേട രാശിക്കാർ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം സർഗ്ഗാത്മക ദൃശ്യവൽക്കരണം, ധ്യാനം, നിങ്ങളുടെ കഴിവും സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തൽ, എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയം നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഈ സമയം വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ അസാധ്യമായ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്തുണ ലഭിക്കാനും സാധ്യത കാണുന്നു. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മേട രാശിക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Read Medam Rashiphalam 2023 here.

ഉദ്യോഗം, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2022 വർഷം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും, അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കും ബിസിനസിനും പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ആളെ കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. വ്യായാമം ചയ്യുകയും അതുപോലെ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

മേട രാശിക്കാർക്ക് 2022 -ൽ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ കയറാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉൽപാദനക്ഷമയുള്ളവരായി തോന്നുകയുള്ളൂ. വിജയത്തിലെത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കും. അവസാന ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ശുക്രന്റെ, മകരം രാശിയിലെ സ്ഥാനം മേട രാശിക്കാർ പ്രണയത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയും പ്രായോഗികമായും ശ്രദ്ധയോടും കണക്കാക്കും.

കുംഭ രാശിയിലെ ശുക്രനും ബുധനും മേട രാശിയിലെ ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. ശുക്രൻ ഒരു ധന യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ ഉയർച്ച ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലിയിൽ നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

മീനം രാശിയിലെ വ്യാഴം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കൈവരും. മെയ് മാസത്തിൽ, മേടത്തിലെ ശുക്രൻ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച സമയം നൽകും. നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ ആകർഷകമാകും. നിങ്ങൾ സ്വയം സുന്ദരമായി തോന്നുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ജൂൺ മാസത്തിൽ ചൊവ്വയും, വ്യാഴവും സംയോജിക്കുമ്പോൾ മുൻകൈയെടുത്ത് ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സമയമായിരിക്കും. വലിയ വിജയം നേടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. 2022 ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം നിങ്ങളിൽ അരക്ഷിതവും ഉത്കണ്ഠയും അനിശ്ചിതത്വവും ഉണ്ടാക്കും. ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി.

വർഷാവസാനത്തോടെ, ബുധന്റെ വക്രി ഭാവം നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തെ ശക്തമാക്കുകയും, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ഉത്കണ്ഠ, യാത്രകളിൽ കാലതാമസം, വസ്തുനഷ്ടം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ, പഴയകാലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടുമുട്ടാനോ സാധ്യത കാണുന്നു.

മേട പ്രണയ രാശിഫലം 2022

മേടരാശിക്കാരുടെ പ്രണയ രാശിഫലം പ്രകാരം 2022 രാശിക്കാർ നല്ല പ്രണയ ജീവിതം ആസ്വദിക്കും. ദമ്പതികളിൽ ഇന്ദ്രിയത വർദ്ധിക്കാം. അവിവാഹിതരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാം. ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു, പരസ്പര സൗഹാർദ്ദവും ധാരണയും ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക.

മേട ഔദ്യോഗിക രാശിഫലം 2022

മേട രാശിക്കാരുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേദ ജ്യോതിഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മേട രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം നല്ല തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കൈവരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമയം മെയ് പകുതി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള സമയമാണ്. നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ മേട രാശിക്കാരുടെ ഊർജ്ജസ്ഥിതി സാവധാനമാകുകയും ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയം വായ്പയോ, എവിടെയെങ്കിലും പണം നിക്ഷേപിക്കുകയോ, വലിയ തുക ചെലവഴിക്കുകയോ, പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭാവിപദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.

മേട വിദ്യാഭ്യാസ രാശിഫലം 2022

വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം മേടം രാശിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ പഠന ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും അതായത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ, പിന്നീട് ജൂലൈ മുതൽ നവംബർ വരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കാണുന്നു.

മേട സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2022

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം വർഷം മുഴുവനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത നിലനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതുപോലെ ചെലവുകൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം കൈവരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ധാരാളം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

മേട കുടുംബ രാശിഫലം 2022

മേട രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബ രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. വ്യാഴവും, ശനിയും നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. വർഷാവസാനത്തോടെ, ചില സന്തോഷകരമായ ചടങ്ങുകൾ കുടുംബത്തിൽ നടക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ആത്മീയ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും.

മേടം കുട്ടികളുടെ രാശിഫലം 2022

നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം അനുകൂലമായിരിക്കും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പുരോഗതി നൽകും. നവദമ്പതികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പുരോഗമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹപ്രായത്തിലുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ വിവാഹ ചടങ്ങ് നടക്കാനും ഉള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

വർഷാവസാനത്തോടെ, ധനുരാശിയിലെ സൂര്യന്റെ സംക്രമണം ഒരു വളരെ കാലമായി ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ഫലം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

മേടം വൈവാഹിക രാശിഫലം 2022

നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ നല്ല സമയമായിരിക്കും. വ്യാഴം നിങ്ങളുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ഭാവത്തെ പ്രണയബന്ധത്തെ ശക്തമാക്കും. അവിവാഹിതരായ രാശിക്കാർക്ക് നിങ്ങളിലും മികച്ച ഒരു ബന്ധം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക വലയം ഉയരും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചങ്ങാതിമാർ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയം വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള യോഗം കാണുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം ഈ വർഷം നന്നായി തുടരുകയും ചെയ്യും.

മേടം ബിസിനസ്സ് രാശിഫലം 2022

മേട രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം, ഈ വർഷം ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായകമാകും. ബിസിനസ്സ് മേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന രാശിക്കാർക്ക് 2022 വര്ഷം നല്ല ലാഭം നേടാനാകും. പുതിയ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കും, കൂടാതെ ബിസിനസിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിദേശയാത്രയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. വർഷത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യത കാണുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം വിദേശ സമ്പർക്കങ്ങളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും കൈവരാനുള്ള ഭാഗ്യം കാണുന്നു, ഈ സമയത്ത്, ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ യാത്രയിൽ നിന്നും വിദേശ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും ഉള്ള യോഗം കാണുന്നു.

വർഷാവസാനത്തോടെ, ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടെ നീങ്ങേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

മേടം വസ്തുവും വാഹനവും ബന്ധപ്പെട്ട രാശിഫലം 2022

മേട രാശിക്കാർക്ക് വാഹനവും വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2022 ൽ വേദ ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ശുക്രൻ മകരം രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെയും സ്വത്തിന്റെയും നാലാം ഭാവത്തിലെ നേർവശത്താകുന്നതിനാൽ, വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള യോഗം കൈവരും. ശുഭദിനം നോക്കി വാഹനം വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശനി പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, രാശിക്കാർ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ വർഷം, വ്യാഴം 11 -ആം ഭാവത്തിൽ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം, മേട രാശിക്കാരുടെ വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിഫലം 2022 പ്രവചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വാങ്ങാൻ നല്ല അവസരങ്ങൾ കൈവരും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നിറവേറും.

മേടം സമ്പത്തും ലാഭവും രാശിഫലം 2022

ഈ വർഷം മേട രാശിക്കാർക്ക് ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക രാശിഫലം 2022 അനുസരിച്ച്, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാത്തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും.

മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിഫലം 2022 പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിലും ലാഭത്തിലും വർഷാവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുരോഗതി കൈവരും. വർഷാവസാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ ലാംഗനാ ഭാവത്തിലെ രാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളും വർദ്ധിക്കും. പണം ലാഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

മേടം ആരോഗ്യ രാശിഫലം 2022

മേട രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിഫലം 2022 നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം, യോഗ, ധ്യാനം, വ്യായാമം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. വർഷാവസാനത്തോടെ, ശരിയായ പരിചരണവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും പിന്തുടരേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുകയും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെയും, സമാധാനത്തോടെയും തുടരുകയും ചെയ്യും.

മേട രാശി ഭാഗ്യ സംഖ്യ 2022

മേട രാശിക്കാർക്ക് അധിപ ഗ്രഹാം ചൊവ്വയാണ്, അതുപോലെ ഇവരുടെ ഭാഗ്യ സംഖ്യ ആറും ഒൻപതുമാണ്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരമുള്ള 2022 രാശിഫലം പ്രകാരം ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. ശുഭഗ്രഹങ്ങളിൽ ശനിയും വ്യാഴവും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതിനാൽ മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷം കൂടുതലും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അധിപഗ്രഹം ചൊവ്വ ഈ വർഷം സൗഹൃദ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ​​നിങ്ങൾ വർഷം മുഴുവനും വളർച്ചയുടെയും സമൃദ്ധിയുടെയും വഴിയിലൂടെ നീളും.

മേട രാശിഫലം 2022: ജയിത്തിഷ പരിഹാരങ്ങൾ

  • എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും മുല്ലപ്പൂ എണ്ണയും സിന്ദൂരും ഭഗവാൻ ഹനുമാനു സമർപ്പിക്കുന്നു.
  • ചുവന്ന നിറമുള്ള തുണി കൈയിൽ കരുതുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം പ്രധാനം ചെയ്യും.
  • നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മഹാമൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുക.
  • വ്യാഴാഴ്ച അമ്പലത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പയർ അല്ലെങ്കിൽ വാഴപ്പഴം സമർപ്പിക്കുക.
  • വ്യാഴാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക.

പതിവായുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ:

1. മേട രാശിക്കാർക്ക് 2022 എങ്ങനെ ആയിരിക്കും?

A1 മേട രാശിക്കാർക്ക് 2022 -ൽ ആനന്ദകരമായ ജീവിതം ലഭിക്കും. മാറ്റങ്ങൾ, നാടകം, വർത്തനം, കഴിവ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവശ്യം കുറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അച്ചടക്കവും ഘടനാപരമായ മാറ്റം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

2. മേട രാശിക്കാർക്ക് 2022 ൽ വിവാഹയോഗമുണ്ടോ?

A2 പൊതുവേ, മേടം രാശിക്കാരുടെ വിവാഹകാര്യത്തിൽ 2022 വർഷം അനുകൂലമായിരിക്കും.

3. മേട രാശിക്കാർക്ക് 2022 സമ്പന്നത നൽകുമോ?

A3 2022 സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ പണം എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നതിൽ അച്ചടക്ക രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

4. മേടം രാശിക്കാർക്ക് 2022 നല്ലതാണോ?

A4 ഈ വർഷം മൊത്തത്തിൽ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും.

5. ഏത് രാശിക്കാരാണ് ഏറ്റവും ദയയുള്ളവർ?

A5 മകരം, മീനം തുടങ്ങിയ ജല രാശിക്കാർ വളരെ ദയയുള്ളവരായിരിക്കും, അവർ വളരെ വൈകാരികവും സഹാനുഭൂതിയും ഉള്ളവരായിരിക്കും.

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നന്ദി. കൂടുതൽ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer