മാഘപൂർണിമ വ്രതം 2022

ഭൂമി ഐശ്വര്യത്താൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പൂർണിമ അഥവാ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ. പൂർണ്ണിമ വ്രതം ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും വിജയവും നേടുന്നതിനുമായി നിരവധി ആളുകൾ ഈ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഓരോ ഹിന്ദു മാസത്തിന്റെയും അവസാനത്തെ പൂർണ്ണിമ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

Magha Purnima

പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും വിവിധ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും അനുകൂലമായ സമയമായി പൂർണിമ. ഇത് പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തരം നിഷേധാത്മാഘ ഊർജങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മാഘ പൂർണിമ വ്രതം 2022 എങ്ങനെ ആനന്ദം പകരും?

മാഘ പൂർണിമ 2022 പെട്ടെന്ന് മനസിലാക്കാം

ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്രകാരം വർഷത്തിലെ 11-ാമത്തെ മാസമാണ് മാഘം. എല്ലാ മാസവും പൂർണ്ണചന്ദ്രനുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ 12 പൗർണ്ണമികൾ ഉണ്ടാകും. സനാതന ധർമ്മ പ്രകാരം മാഘമാസത്തിലെ പൗർണ്ണമിക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എല്ലാ പൗർണ്ണമികളിലും ചെയ്യുന്നതുപോലെ മാഘ പൂർണിമയിൽ, പുണ്യനദിയിലെ സ്നാനം, ദാനം, പൂജ എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

ഈ ദിവസം ആളുകൾ ചന്ദ്രദേവനെ പൂജിക്കുന്നു. മാഘ പൂർണിമയുടെ വേളയിൽ ആളുകൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുകയും അവരവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാസം പലയിടത്തും അതായത് മാഘമാസത്തിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കുംഭമേള നടക്കുന്നു. പൗർണ്ണമി നാളിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കും ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

മാഘ മാസത്തിലെ പൗർണ്ണമി തിയതിയിൽ ദേവന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും, പുണ്യനദിയായ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ ദിവസം ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നദിയിൽ കുളിച്ചാൽ മോക്ഷം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

മാഘ പൂർണിമ ശുഭ മുഹൂർത്തം

ഹിന്ദു കലണ്ടറും, ജ്യോതിഷവും അനുസരിച്ച് 2022 ഫെബ്രുവരി 15 ന് മാഘ മാസം ആരംഭിക്കും. പൗർണ്ണമി തിയ്യതി അവസാനിക്കുന്നതോടെ പൗഷ മാസം അവസാനിക്കും. പുണ്യനദിയിൽ കുളിക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ മാഘ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മംഗളകരമാണ്.

മാഘപൂർണിമ 2022: തീയതിയും, ശുഭ മുഹൂർത്തവും

തീയതി: ഫെബ്രുവരി 16, 2022 (ബുധൻ)

ശുഭ മുഹൂർത്തം

മാഘപൂർണിമ 2022 ഫെബ്രുവരി 15-ന് 21:45:34 മുതൽ ആരംഭിക്കും

2022 ഫെബ്രുവരി 16-ന് 22:28:46-ന് പൂർണ്ണിമ അവസാനിക്കും.

ഹിന്ദു പുരാണമനുസരിച്ച്, മാഘ പൂർണിമ, വിവിധ ആത്മീയവും മതപരവുമായ ജോലികളും ആചാരങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുണ്യ ദിനമാണ്. ഈ സമയത്ത്, നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ 'മാഘ മേള'യും 'കുംഭമേള'യും നടക്കുന്നു. മാഘപൂർണിമ ദിനത്തിൽ, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒരു ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

ഈ മാഘ പൂർണിമ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസിലാക്കാം.

2022 മാഘപൂർണിമയുടെ യാദൃശ്ചികത

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 16-ന് മാഘ പൂർണ്ണിമ ആണ്. ഇതുകൂടാതെ, ഈ വർഷത്തെ മാഘപൂർണിമ പല തരത്തിൽ ശുഭകരമായിരിക്കും. മാഘ പൂർണിമയിൽ ചന്ദ്രൻ ചിങ്ങം രാശിയിലും മാഘ നക്ഷത്രത്തിലും ആയിരിക്കും. ഈ മാസം വിവാഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് അനുകൂലമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മവൈവർത്തപുരാണം ഈ സമയം ഗംഗാജലത്തിൽ വിഷ്ണു വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷത്തെ മാഘ പൂർണിമ ബുധനാഴ്ചയാണ്. ഈ സമയം ചന്ദ്രൻ മാഘനക്ഷത്രത്തിലും സൂര്യൻ കുംഭം രാശിയിൽ ധനിഷ്‌ട നക്ഷത്രത്തിലും ആയിരിക്കും. ചന്ദ്രനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും രാശികളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

 • ഇതിന്റെ ഫലമായി ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
 • സാധാരണക്കാർക്ക് പേടിയും, സമ്മർദ്ദവും കുറയും.

മാഘ പൂർണിമയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഈ ദിവസം പ്രയാഗിൽ മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് കുളിച്ചും ദാനം ചെയ്തും ജപിച്ചും ദേവന്മാർ ഭൂമി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ ദിവസം പ്രയാഗിലെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നത് എല്ലാ അപേക്ഷകളും നൽകുകയും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാഘപൂർണിമ നാളിൽ പൗഷ നക്ഷത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അവസരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

മാഘപൂർണിമ വേളയിൽ, പുണ്യനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് അത്യധികം പുണ്യകരമാണ്. ഈ ദിവസം, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് നിലവിലുള്ളതും കഴിഞ്ഞതുമായ എല്ലാ പാപങ്ങളും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മാഘപൂർണിമ നാളിൽ വിഷ്ണുവിനെയും, ഹനുമാനെയും പൂജിക്കുന്നു. ഈ ദേവതകളെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭക്തരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഈ ദിവസം സഫലമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

മാഘപൂർണിമ പൂജാ രീതി

2022 മാഘപൂർണിമ അനുകൂലത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും, ദൈവിക ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുമുള്ള ദിവസമാണ്. ഈ ദിവസം പൂജ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

 1. ഈ ദിവസം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നദിയിൽ കുളിക്കുക. (കൊറോണ മഹാമാരി രാജ്യത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനാൽ പുണ്യനദികളിൽ കുളിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. തൽഫലമായി, കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഗംഗാജലം കലർത്തി വീട്ടിൽ കുളിക്കുക )
 1. കുളിച്ച ശേഷം, 'ഓം നമോ നാരായണ' എന്ന മന്ത്രം ആവർത്തിക്കുക. സൂര്യദേവന് അർഘ്യം അർപ്പിക്കുക. എള്ള് വെള്ളത്തിലിട്ട് സൂര്യന് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സേവിക്കുക.
 1. ഈ ദിവസം, ചരണാമൃതം, അടക്ക, എള്ള്, കുങ്കുമം, പഴങ്ങൾ, പൂക്കൾ, പഞ്ചഗവ്യം, വെറ്റില, ദുർവ, മറ്റ് സാധനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭോഗം കൊണ്ട് നാരായണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയും ദീപാരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
 1. സാധ്യമെങ്കിൽ പൗർണ്ണമി ദിനത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ, പഴങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
 1. ദീപാരാധനയ്ക്കുശേഷം, ദരിദ്രർക്കും, ബ്രാഹ്മണർക്കും ദാനങ്ങളും ദക്ഷിണയും നൽകുക.

മാഘ പൂർണിമയുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

 • മാഘ പൂർണിമ ദിനത്തിൽ നടത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് ഒരു പുണ്യനദിയിൽ പുണ്യസ്നാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
 • പുണ്യസ്നാനത്തിനുശേഷം, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയും, ഹനുമാനെയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ദേവതയെയും പൂജിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുകായും 'സത്യനാരായണ' വ്രതം ആചരിക്കുന്നു. അവർ 'സത്യനാരായണ കഥ' പാരായണം ചെയ്യുകയും ദേവന് സമർപ്പിക്കാൻ പവിത്രമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. പഴങ്ങൾ, അടക്ക, വാഴയില, ധൂപവർഗ്ഗം, ചന്ദനം എന്നിവ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • വൈകുന്നേരം, ചന്ദ്ര ദൈവത്തിന് 'അർഘ്യ' അർപ്പിക്കുക.
 • ഈ ദിവസം, ഭഗവദ് ഗീത, രാമായണ വായന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
 • ഈ മാഘപൂർണിമ ദിനത്തിൽ, 'അന്നദാന'ത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരാലംബർക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പണം, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുക. മാഘ മാസത്തിൽ, ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മംഗളകരമായ കാര്യമാണ്.

മാഘമാസത്തിലെ 'കൽപവ'ങ്ങളുടെ സവിശേഷത

എല്ലാ വർഷവും, പ്രയാഗിൽ (അലഹബാദ്) മാഘമേള നടക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള ഭക്തരെ ആകർഷിക്കുന്നു. മാഘപൂർണിമ നാളിൽ കൽപ്പവാസികൾ കുളിച്ച് സമാപനം കുറിക്കും. മാഘമാസത്തിൽ കൽപവകൾ തിളങ്ങുന്നു. സംഘത്തിന്റെ തീരത്ത് താമസിച്ച് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും, ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കൽപവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മാഘമാസത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കുന്നത് വിശേഷാൽ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മഹാഭാരത സംഘട്ടനത്തിൽ വീർഗതി നേടിയ തന്റെ കുടുംബത്തിന് മോക്ഷം നൽകുന്നതിനായി യുധിഷ്ടിരൻ മാഘമാസത്തിൽ കൽപവങ്ങൾ നടത്തി എന്നാണ് വിശ്വാസം.

കൽപ്പമാസത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

 • ആളുകൾ ദിവസവും ഒരുനേരം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ. കല്പവസ്സിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അത് പതിവായി നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ ജനിക്കുമെന്നാണ് വിശാസം. നിലവിലെ സാഹചര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു വലിയ നേട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
 • കൽപ്പവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരാൾ സംഘത്തിന്റെ തീരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കുകയും ഈ സമയത്ത് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം.
 • കൽപവസമയത്ത് മൂന്നുനേരം ഗംഗയെ സ്നാനം ചെയ്യുകയും പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • ഈ സമയത്ത് സാത്വിക ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ, നിലത്തു കിടക്കുക.
 • കൽപവസമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത എല്ലാ ശീലങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പുകവലി, മദ്യപാനം, പുകയില ഉപയോഗം എന്നിവയെല്ലാം നിരോധിക്കുക. ഈ സമയത്ത് കള്ളം പറയുകയോ, അസഭ്യം പറയുകയോ ചെയ്യരുത്.
 • പല വ്യക്തികളും കൽപ്പമാസത്തിൽ ഒരു തുളസി ചെടി വീട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും പതിവായി പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഭഗവാൻ സത്യനാരായണനെ പൂജിക്കുന്നു, ദാതാക്കളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ കൽപവകൾ പൂർത്തിയാകൂ.

മാഘപൂർണിയിൽ ഈ രാശിക്കാർ ഈ പരിഹാരങ്ങൾ തുടർന്ന് ഭാഗ്യം കൈവരിക്കൂ

 • മേടം: മാഘപൂർണിമ ദിനത്തിൽ, ശിവന്റെ മംഗളനാഥ രൂപത്തെ സാധ്യമെങ്കിൽ, സന്ദർശിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി, സന്തോഷം, ശാന്തത എന്നിവയ്ക്കായി ഭഗവാന് അഭിഷേകം നടത്തുക. ഇതുകൂടാതെ, ഈ ദിവസം ശിവലിംഗത്തിന് ധാന്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക.
 • ഇടവം: മാഘപൂർണിമ നാളിൽ ഇടവം രാശിക്കാർ ഹനുമാന് കുങ്കുമം, മുല്ലപ്പൂവ് എണ്ണ എന്നിവ ഭഗവാൻ ഹനുമാൻ സമർപ്പിക്കണം. ആൽ മരത്തിന് മധുരമുള്ള പാൽ കൊടുക്കുക, വൈകുന്നേരം ആൽ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ അഞ്ച് വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.
 • മിഥുനം : മാഘപൂർണിമനാളിൽ, മിഥുനരാശിക്കാർ ദർഭ പുല്ല് ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് ലക്ഷ്മി നാരായണന് പായസം സമർപ്പിക്കുക. ശേഷം 7 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുക. ഇതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാകും.
 • കർക്കടകം : മാഘപൂർണിമ നാളിൽ, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പച്ചപ്പാലിൽ തേൻ കലർത്തി ശിവന്റെ ചന്ദ്രക്കല ചാർത്തി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അർപ്പിക്കുക ഇതിലൂടെ അവരുടെ എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിറവേറ്റപ്പെടും. ഈ ദിവസം വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പഴങ്ങൾ നൽകാം.
 • ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് മാഘപൂർണിമ ദിനത്തിൽ സൂര്യോദയ സമയത്ത് ചുവന്ന പൂക്കൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു സൂര്യന് അർഘ്യം അർപ്പിക്കണം കൂടാതെ, ഈ ദിവസം, നിരാലംബരായ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുക.
 • കന്നി: മാഘപൂർണിമ നാളിൽ കന്നിരാശിക്കാർ പായസം ഉണ്ടാക്കി ഏഴ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രസാദമായി നൽകിയാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി ഭാഗ്യം തെളിയും. കൂടാതെ, ഗണപതിയുടെ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഈ ദിവസം ഹോമം ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ്.
 • തുലാം: മാഘപൂർണിമ നാളിൽ തുലാം രാശിക്കാർ ഒന്നര കിലോഗ്രാം അരി വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഒന്നര ലിറ്റർ നെയ്യും നൽകുക. ഇതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങും, നിങ്ങളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും.
 • വൃശ്ചികം: മാഘപൂർണിമനാളിൽ വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ധാന്യങ്ങൾ, ചുവപ്പ് ചന്ദനം, ശർക്കര എന്നിവ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകും. ഈ ദിവസം, സാധ്യമെങ്കിൽ, തവിട്ട് നിറമുള്ള കാളയ്ക്ക് വയ്ക്കോൽ നൽകുക.
 • ധനു: മാഘപൂർണിമയിൽ, ധനു രാശിയിക്കാർ ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതയുടെ പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കോപ്പികൾ വിതരണം ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ മഹാവിഷ്ണുവിന് മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ വിളമ്പുകയും മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • മകരം : മാഘപൂർണിമ നാളിൽ മകരം രാശിക്കാർ കടുകോ, എള്ളെണ്ണയോ നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്. കൂടാതെ, ഈ ദിവസം നിരാലംബർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക.
 • കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർ മാഘപൂർണിമ നാളിൽ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ കോടിയിൽ ചുവന്ന തുണികൊണ്ടുള്ള പതാക സ്ഥാപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധത്തിലും വിജയം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
 • മീനം: മാഘ പൂർണിമയിൽ, മീനരാശിക്കാർ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പഴം വിതരണം ചെയ്യണം. കൂടാതെ വാഴയെ പൂജിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer