ഹോളി പരിഹാരങ്ങളും ഹോളിക ദഹന പരിക്രമണവും

നിറങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ഐസിംഗ് ഇല്ലാത്ത കേക്ക് പോലെയാകും. നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം ആണ് - ഹോളി! ഈ ഉത്സവം ഈ വർഷം മാർച്ച് 17-ന് ഹോളിക ദഹനോടെ ആരംഭിക്കും, തുടർന്ന് 2022 മാർച്ച് 18-ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി.

Holi Soon Teaser

അസ്‌ട്രോസാജ് എല്ലാ സുപ്രധാന സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ധാരാളം വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു, വ്യത്യസ്‌ത രാശിക്കാർക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഹോളി ദിനത്തിൽ വിവിധ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ പ്രബുദ്ധരാക്കുന്നതിനായി ഈ ബ്ലോഗ് തയ്യാറാക്കിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവസാനം വരെ വായിക്കുക!

നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം , എല്ലാ വർഷവും പൂർണ്ണചന്ദ്രനുശേഷം മാർച്ച് ആദ്യം ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും നല്ല വിളവെടുപ്പിന്റെയും ഉത്സവമാണിത്. മറ്റെല്ലാ ആഘോഷങ്ങളെയും പോലെ ഹോളിക്കും ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഇത് വായിക്കാം!!

ഹോളി ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐതിഹ്യങ്ങൾ

ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച്, ഹിരണ്യകശ്യപ് എന്ന ഒരു അസുരരാജാവ് തന്റെ വിഷ്ണു ഭക്ത പുത്രനായ പ്രഹലാദനെ വെറുത്തിരുന്നു. അതിനാൽ സ്വന്തം മകനെ കൊല്ലാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഹിരണ്യകശ്യപിന്റെ സഹോദരി ഹോളിക പൊള്ളലേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് പ്രഹലാദനോടൊപ്പം ഒരു ചിതയിൽ ഇരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി, ഹോളിക വെന്തുമരിച്ചു, പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ പ്രഹലാദൻ പുറത്തു വന്നു. അതിനാൽ, ഈ ദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആളുകൾ ഹോളിയുടെ തലേന്ന് തീ കത്തിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഹോളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാധയുടെയും, കൃഷ്ണന്റെയും മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ഇതിഹാസമുണ്ട്, അത് ബ്രജിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ, ഈ ഉത്സവം രംഗ് പഞ്ചമി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ രാധയുടെയും, കൃഷ്ണന്റെയും ദിവ്യ പ്രണയത്തെ ഓർമ്മക്കായി ആഘോഷിക്കുന്നു. പൂതന എന്ന രാക്ഷസി തന്റെ മുലപ്പാലിൽ വിഷം കലർത്തി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരുണ്ട നിറമായി. അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായും ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസം ലാത്മർ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നു, ഈ ദിവസം വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരന്മാരെയും തല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

ഹോളിയും വേദ പ്രാധാന്യവും

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഹോളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തി ഹനുമാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നിഷേധാത്മകത അകറ്റാൻ, ഏതെങ്കിലും ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് ശർക്കരയും, കറുത്ത നൂലും സമർപ്പിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, "ഓം ഹനുമതേ നമഃ” എന്ന മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് കറുത്ത നൂൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധാത്മകതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകും.

ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകളാണ്, ഈ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഓരോ രാശിക്കാർക്കും നിറങ്ങളുമുണ്ട് !

ഹോളിക ദഹനം ആഘോഷങ്ങൾ

ഹോളിക്ക് ഒരു രാത്രി മുമ്പ്, ഹോളിക ദഹനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ ആളുകൾ തീ കൊളുത്തുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ ഹോളികയോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പരിക്കേൽക്കാതെ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഈ ചിതയിൽ, ആളുകൾ ചാണകം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചില കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, പ്രഹ്ലാദനെയും ഹോളികയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചെറിയ രൂപങ്ങൾ ആ ചിതയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നി ആളിക്കത്തുമ്പോൾ, വിഷ്ണുഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി പൂർവ്വം പ്രഹ്ലാദനെ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച കഥ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ പ്രഹ്ലാദന്റെ രൂപം വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. തിന്മയ്‌ക്കെതിരായ നന്മയുടെ വിജയത്തെ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരേ ചിതയിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് പരിസ്ഥിതിയെ ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഹോളിക ദഹനം ആചാരങ്ങൾ

ഹോളിക സ്ഥാപനം

നിങ്ങൾ ഹോളികയെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ജലവും ചാണകവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു മരത്തടി സ്ഥാപിക്കുക, അതിൽ ചാണകം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മാലകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഇടുക. ഇനി ഈ കൂമ്പാരത്തിന് മുകളിൽ ചാണകം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പ്രഹ്ലാദന്റെയും ഹോളികയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക. വാളുകൾ, പരിചകൾ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, ചാണകം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മറ്റ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൂമ്പാരം അലങ്കരിക്കുക.

ഹോളിക പൂജ വിധി

 • എല്ലാ പൂജാ സാമഗ്രികളും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അതേ താലത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രം സൂക്ഷിക്കുക. പൂജ സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടോ, വടക്കോട്ടോ അഭിമുഖമായി ഇരിക്കണം. ഇനി പൂജ താലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മേലും വിശുദ്ധജലം തളിക്കുക.
 • ഹിന്ദുമത വിശ്വസപ്രകാരം, എല്ലാ പൂജകളും ആരംഭിക്കുന്നത് ഗണപതിയുടെ പൂജയോടെയാണ്. തുടർന്ന് അംബിക ദേവിയുടെയും തുടർന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെയും പൂജ. മൂന്ന് ദേവതകളെയും പൂജിച്ച ശേഷം, പ്രഹ്ലാദനെ സ്മരിക്കുകയും അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്യുക.
 • അവസാനം, കൈകൾ കൂപ്പി ഹോളികയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സന്തോഷകരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിനായി അനുഗ്രഹം തേടുക.
 • അരി, പയർ, പൂക്കൾ, മഞ്ഞൾ, സുഗന്ധം, തേങ്ങ എന്നിവ ഹോളികയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഇനി ഹോളികയ്ക്ക് ചുറ്റും നൂൽ കെട്ടി ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക. ഹോളികയ്ക്ക് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുക.
 • ഹോളിക തീ കൊളുത്തുക, പുതിയ വിളകളും മറ്റും തീയിൽ അർപ്പിച്ച് അവ വറുത്തെടുക്കുക.
 • ഈ വറുത്ത ധാന്യങ്ങൾ ഹോളിക പ്രസാദമായി ആളുകൾക്ക് നൽകുക.

ഹോളിക ദഹനത്തിൽ രാശിപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ട പരിക്രമണം

 • മേടം: 9
 • ഇടവം: 11
 • മിഥുനം: 7
 • കർക്കടകം: 28
 • ചിങ്ങം: 29
 • കന്നി: 7
 • തുലാം: 21
 • വൃശ്ചികം: 28
 • ധനു: 23
 • മകരം: 15
 • കുംഭം: 25
 • മീനം : 9

ഹോളിക ദഹനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട രാശിപ്രകാരമുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

ഹോളിക ദഹനത്തിൽ ആഹുതി നൽകുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഹോളിക ദഹന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രതിവിധികൾ.

മേടം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ ശർക്കര ആഹുതി സമർപ്പിക്കുക.

ഇടവം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ കൽക്കണ്ടം സമർപ്പിക്കുക.

മിഥുനം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ ഗോതമ്പ് ധാന്യം സമർപ്പിക്കുക.

കർക്കിടകം

പരിഹാരം: അരിയോ ഗോതമ്പോ ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

ചിങ്ങം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ സാമ്പ്രാണി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

കന്നി

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനത്തിൽ വെറ്റിലയും, ഏലക്കായും സമർപ്പിക്കുക.

തുലാം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ കർപ്പൂരം ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

വൃശ്ചികം

പരിഹാരം: ശർക്കരയുടെ ആഹുതി സമർപ്പിക്കുക.

ധനു

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ കടല ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

മകരം

പരിഹാരം: ഉഴുന്ന് ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

കുംഭം

പരിഹാരം: കറുത്ത കടുക് ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

മീനം

പരിഹാരം: ഹോളിക ദഹനിൽ മഞ്ഞ കടുക് ആഹുതി ആയി സമർപ്പിക്കുക.

ഹോളിയിൽ ഈ പരിഹാരങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ദോഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൂ

 • ദൃഷ്ടി ദോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന്, എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു തേങ്ങ എടുത്ത് ഘടികാരദിശയിൽ 7 തവണ കറക്കി ഹോളിക ദഹനിൽ കത്തിക്കുക. ഇത് ദൃഷ്ടി ദോഷം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും.
 • പഠനത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹോളികയുടെ ചാരം എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ ലോക്കറ്റ് കഴുത്തിൽ ധരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സഹായിക്കും.
 • ഹോളിക ദഹനത്തിന്റെ ഭസ്മം തിലകമായി പുരട്ടുക. ഇത് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരുകയും നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ അതേ ചാരം എടുത്ത് ഒരു മഞ്ഞ തുണിയിൽ കെട്ടി നിങ്ങളുടെ പണം സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.
 • ഏഴ് ഗോമതി ചക്രം കൈയിൽ എടുത്ത് ഇഷ്ട ദേവീ മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുക. ഇത് പിന്നീട് ഹോളികയോടൊപ്പം കത്തിക്കണം. അടിക്കടി വഴക്കുകളോ തർക്കങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന ദമ്പതികൾ ഈ ഗോമതി ചക്രങ്ങൾ ശിവനും, പാർവതി ദേവിക്കും ഒരുമിച്ച് സമർപ്പിക്കണം. ഇത് അവരെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ബന്ധത്തെ ഉയർത്തും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer