ചന്ദ്രഗ്രഹണം: പ്രവചനവും പരിഹാരങ്ങളും

ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഏപ്രിൽ 30 ന് സംഭവിച്ചു, അത് രാജ്യത്തും, വിദേശത്തും അതിന്റെ പ്രഭാവം കാണിച്ചു. ഇപ്പോൾ 2022 ലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണവും 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കും. അതിന്റെ ഫലം മനുഷ്യരെയും രാജ്യത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം? ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2022-ലെ ഈ ബ്ലോഗിൽ, 12 രാശിക്കാരിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

2022 ലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണം

ഹിന്ദു പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം, ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം 2022 മെയ് 16-ന് രാവിലെ സംഭവിക്കും. ഈ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ a - b - c - d നമുക്ക് നോക്കാം :-

A: ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം അനുസരിച്ച്, 2022 മെയ് 16 ന് രാവിലെ 08:59 മിനിറ്റ് മുതൽ 10.23 മിനിറ്റ് വരെ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കും.

B: ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകില്ല. തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്, തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, പസഫിക് സമുദ്രം, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, അറ്റ്ലാന്റിക്, അന്റാർട്ടിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും.

C: ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകാത്ത പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണമായിരിക്കും ഇത്. ഇക്കാരണത്താൽ, അതിന്റെ സൂതക സമയം ഇന്ത്യയിൽ സാധുതയുള്ളതല്ല.

D: വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ പൂർണിമ തിഥിയിലും വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിലും ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിക്കും. കൂടാതെ, ബുദ്ധ പൂർണിമ അതേ ദിവസമാണ്, അതിനാൽ ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വൃശ്ചിക രാശിയിലും, വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിലും സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ, ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പരമാവധി ഫലം വൃശ്ചികം, വിശാഖം എന്നീ രാശികളിൽ പെട്ടവരിൽ ദൃശ്യമാകും. അതിനാൽ, ഈ നാട്ടുകാർ ഗ്രഹണ സമയത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

ഇന്ത്യയിൽ ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകില്ല

ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകില്ല അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ സൂതക കാലം ഇവിടെ ഫലപ്രദമാകില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ മതപരമായ ഫലവും ഇന്ത്യയിൽ സാധുതയുള്ളതല്ല. എന്നിരുന്നാലും ആസ്ട്രോസേജ്-ന്റെ വിദഗ്ധ ജ്യോതിഷിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, "ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു ഗ്രഹണത്തിന്റെ ദൃശ്യപരത പൂജ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, അത് ഒരു സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം പോലെ ഒരു പ്രഭാവം നൽകില്ല. എന്നാൽ, ഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രഭാവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ബാധിക്കും. മെയ് 15-16 തീയതികളിലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല, എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്."

ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സൂതകം സമയം

2022 മെയ് 16 ലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സൂതകം, ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 9 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ചന്ദ്രഗ്രഹണം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചന്ദ്രഗ്രഹണം രാവിലെ 08:59 ന് സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ, അതിന്റെ സൂതകം സമയ ദൈർഘ്യം മെയ് 15 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11:59 ന് ആരംഭിക്കും, അത് ഗ്രഹണത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ അവസാനിക്കും. അതിനാൽ, 2022 ലെ ആദ്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ തീയതി മെയ് 15-16 ആയിരിക്കും, ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ സൂതകം സമയത്തിൽ ൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ ഫലം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും, അതേസമയം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ ഗ്രഹണം മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും.

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രവചനങ്ങൾ ബൃഹത് ജാതക റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ

ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം 2022: പ്രവചനവും,പരിഹാരവും

ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വൃശ്ചിക രാശിയിൽ വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രഭാവം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്കും, വിശാഖ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കും ആയിരിക്കും. അതിനാൽ ഇവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിവിധ രാശിക്കാർക്ക് ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം:-

Aries :മേടം

ഈ ഗ്രഹണം മേടം രാശിക്കാരുടെ, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഈ സമയത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴും, റോഡ് മുറിച്ച് അടക്കുമ്പോളും ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം, ഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

പരിഹാരം: ഭഗവാൻ ഹനുമാന്റെ പാദത്തിലെ കുങ്കുമം നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുക.

Taurus: ഇടവം:

ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ രാശിചക്രത്തിൽ നിന്ന് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും, വിവാഹിതരായ രാശിക്കാർ ഈ സമയം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഹംഭാവ സംബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചില രാശിക്കാരിൽ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയ്ക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സമയം ശരാശരി ആയിരിക്കും.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക.

Gemini : മിഥുനം :

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ഈ ഗ്രഹണം നടക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം പ്രതികൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, ചികിത്സയ്‌ക്കായി അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വായ്പ എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചേക്കാം, ഭാവിയിൽ ആ വായ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ പലിശ നൽകേണ്ടതായും വരാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

പരിഹാരം: സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അകറ്റാൻ ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിവസം ഒരു പൂട്ട് എടുത്ത് ചന്ദ്രന്റെ നിഴലിൽ വെച്ച് അടുത്ത ദിവസം ആ പൂട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നൽകുക.

Cancer: കർക്കിടകം :

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധത്തിന് പതിവിലും കൂടുതൽ അനുകൂലമായിക്കും. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ പ്രണയ പങ്കാളിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിവാഹിതരായ രാശിക്കാരുടെ മക്കൾ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ മികച്ചതായി വർത്തിക്കും.

പരിഹാരം: ഗ്രഹണ സമയത്ത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും, ചന്ദ്രദേവന്റെ ബീജ മന്ത്രം, "ഓം ശ്രം ശ്രീ ശ്രം സഃ ചന്ദ്രാംസേ നമഃ" ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക.

Leo: ചിങ്ങം:

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉള്ളതിനാൽ, ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുടുംബ സന്തോഷം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരിമിതികളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. ചില രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇതുവരെ നടക്കാതെ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും.

പരിഹാരം: ചന്ദ്രഗ്രഹണ സൂതക സമയത്ത് 400 ഗ്രാം പാലിൽ അരി കുതിർക്കുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം ഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ്, അരി കഴുകി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക.

Virgo : കന്നി:

ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം. ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം കുറയ്ക്കും. ഇത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിക്കും. ചില രാശിക്കാരുടെ അവരുടെ ഇളയ കൂടപ്പിറപ്പുമായി ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

പരിഹാരം: ഭഗവാൻ ശിവനെയും, പാർവ്വതി ദേവിയെയും പൂജിക്കുക, ഗ്രഹണകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് അരി നൽകുക.

Libra: തുലാം:

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാം, ഇതുമൂലം നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ചെലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം സാധാരണമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെയും, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ശക്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ പരുഷത ഉണ്ടകാം.

പരിഹാരം: ഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക.

Scorpio: വൃശ്ചികം:

ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി, ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് നിഷേധാത്മകത കൊണ്ടുവരും, ഇതുമൂലം, നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ അഹങ്കാരിയായി തോന്നും. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വഭാവം ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും, മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്കും അരോചകമാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കും. സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും.

പരിഹാരം: ചന്ദ്രഗ്രഹണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ മുല്ലപ്പൂ എണ്ണ കൊണ്ടുള്ള വിളക്ക് തെളിയിക്കുക.

Sagittarius: ധനു:

ഈ ഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ചില രാശികാർക്ക് അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനും, അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.

പരിഹാരം: ചന്ദ്രഗ്രഹണം കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കും, ബ്രാഹ്മണർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുക.

Capricorn: മകരം:

നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹം ഈ സമയം നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ചില രാശിക്കാർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാം.

പരിഹാരം: ചന്ദ്രനും, ചൊവ്വ ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുക.

Aquarius: കുംഭം:

ഈ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ പത്താം ഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്തിൽനിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ശേഷിയെ ബാധിക്കും. ബിസിനസ്സ് രാശിക്കാർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.

പരിഹാരം: ഗ്രഹണ സമയത്ത്, "ഓം നമഃ ശിവായ" ജപിക്കുക.

Pisces: മീനം:

നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണ സാധീനം നടക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. അവരെ പരിപാലിക്കുകയും, അവരോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനുമായി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കുകായും അവർ അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

പരിഹാരം: നിങ്ങളുടെ രക്തം ചന്ദ്രഗ്രഹണത്തിനുശേഷം ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

ജ്യോതിഷ പരിഹാരങ്ങൾക്കായി നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്കായി ഇവിടെ സന്ദർശിക്കുക : ആസ്ട്രോസേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ

നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആസ്ട്രോസേജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. കൂടുതൽ രസകരമായ ലേഖനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കൂ.

Astrological services for accurate answers and better feature

33% off

Dhruv Astro Software - 1 Year

'Dhruv Astro Software' brings you the most advanced astrology software features, delivered from Cloud.

Brihat Horoscope
What will you get in 250+ pages Colored Brihat Horoscope.
Finance
Are money matters a reason for the dark-circles under your eyes?
Ask A Question
Is there any question or problem lingering.
Career / Job
Worried about your career? don't know what is.
AstroSage Year Book
AstroSage Yearbook is a channel to fulfill your dreams and destiny.
Career Counselling
The CogniAstro Career Counselling Report is the most comprehensive report available on this topic.

Astrological remedies to get rid of your problems

Red Coral / Moonga
(3 Carat)

Ward off evil spirits and strengthen Mars.

Gemstones
Buy Genuine Gemstones at Best Prices.
Yantras
Energised Yantras for You.
Rudraksha
Original Rudraksha to Bless Your Way.
Feng Shui
Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.
Mala
Praise the Lord with Divine Energies of Mala.
Jadi (Tree Roots)
Keep Your Place Holy with Jadi.

Buy Brihat Horoscope

250+ pages @ Rs. 599/-

Brihat Horoscope

AstroSage on MobileAll Mobile Apps

Buy Gemstones

Best quality gemstones with assurance of AstroSage.com

Buy Yantras

Take advantage of Yantra with assurance of AstroSage.com

Buy Feng Shui

Bring Good Luck to your Place with Feng Shui.from AstroSage.com

Buy Rudraksh

Best quality Rudraksh with assurance of AstroSage.com
Call NowTalk to
Astrologer
Chat NowChat with
Astrologer